TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Data i NPCR bekräftar värdet av Cambridge prognostic groups för män med prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i BMC Medicine bekräftas värdet av Cambridge prognostic group för att förutspå död i prostatacancer. Med CPG delas icke-metastaserad prostatacancer in i fem grupper vid diagnostillfället  baserat på kliniskt T stadium, Gleasongrad och PSA-nivå i blodet. Denna studie bekräftar med hjälp av data i NPCR att CPG förutspår död i prostatacancer något bättre en den vanligt förekommande tregradiga indelningen av icke-metastaserad prostatacancer  i låg-, intermediär- och högriskcancer. Studien är ett samarbete mellan forskare vid urologkliniken vid Adenbrookes-sjukhuset, Cambridge och NPCR.

Sammanfattning