Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer

I en artikel som nyligen publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology undersöktes risken för prostatacancer baserat på data i Tvillingregistret och NPCR. Prostatacancer bland förstagradssläktingar är en stark riskfaktor för prostatacancer. Genetiska faktorer bidrar till att sjukdomens karaktär och prognos delvis delas av män inom samma familj. Drygt 4 000 brödrapar med prostatacancer identifierades. Brödraparen delades in helbröder, halvbröder, enäggs- och tvåäggstvillingar. För alla brödraparen analyserades i vilken utsträckning båda bröderna diagnostiserats med behandlingskrävande, icke lågrisk prostatacancer. Oavsett typ av brödraskap fanns en ökad risk att båda bröder diagnostiserades med samma risktyp av prostatacancer. -’Men allra högst var risken för män som hade en enäggstvilling med icke lågrisk prostatacancer’ säger Fredrik Jansson, doktorand vid Karolinska Institutet som lett undersökningen. ’Dessa tvillingbröder hade mer än tre gånger högre risk att själva diagnostiseras med icke lågrisk prostatacancer än män utan bröder med prostatacancer. Vårt studie visar betydelsen av ärftliga faktorer för uppkomsten av prostatacancer’ avslutar han. Concordance of Non-Low-Risk Disease Among Pairs of Brothers With Prostate Cancer. Jansson F, Drevin L, Frisell T, Stattin P, Bratt O, Akre O. J Clin Oncol. 2018 Apr 13 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...