Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer

I en artikel som nyligen publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology undersöktes risken för prostatacancer baserat på data i Tvillingregistret och NPCR. Prostatacancer bland förstagradssläktingar är en stark riskfaktor för prostatacancer. Genetiska faktorer bidrar till att sjukdomens karaktär och prognos delvis delas av män inom samma familj. Drygt 4 000 brödrapar med prostatacancer identifierades. Brödraparen delades in helbröder, halvbröder, enäggs- och tvåäggstvillingar. För alla brödraparen analyserades i vilken utsträckning båda bröderna diagnostiserats med behandlingskrävande, icke lågrisk prostatacancer. Oavsett typ av brödraskap fanns en ökad risk att båda bröder diagnostiserades med samma risktyp av prostatacancer. -’Men allra högst var risken för män som hade en enäggstvilling med icke lågrisk prostatacancer’ säger Fredrik Jansson, doktorand vid Karolinska Institutet som lett undersökningen. ’Dessa tvillingbröder hade mer än tre gånger högre risk att själva diagnostiseras med icke lågrisk prostatacancer än män utan bröder med prostatacancer. Vårt studie visar betydelsen av ärftliga faktorer för uppkomsten av prostatacancer’ avslutar han. Concordance of Non-Low-Risk Disease Among Pairs of Brothers With Prostate Cancer. Jansson F, Drevin L, Frisell T, Stattin P, Bratt O, Akre O. J Clin Oncol. 2018 Apr 13 Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...