Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i  en avhandling som hon nyligen  försvarade vid Umeå universitet. I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register mha och reabstraktion av data från patientjournaler. Fyra dimensioner av datakvalitet utvärderades: täckningsgrad, inrapporteringshastighet, jämförbarhet och validitet. Dessutom undersöktes karakteristika hos män med prostatacancer som registrerats i Cancerregistret men  inte i NPCR och bland män i NPCR som hade okänd riskkategori, vilket är en viktig prognostisk faktor som på baseras på TNM-stadium, tumörgrad och PSA. Datakvalitén i NPCR var hög i alla fyra undersökta dimensioner. Andelen män som inte registrerats i NPCR män var låg, endast 2% av män registrerade i Cancerregistret återfanns inte i NPCR. Likaså var andelen män i NPCR som saknade riskkategori låg, endast tre procent saknade riskkategori. Ingen av dessa två grupper hade markant avvikande karaktäristika från övriga män i NPCR. Orsakerna till den höga kvaliteten är ett träget arbete av personal på landets urolog- och onkologkliniker, kontinuerlig fortbildning av inrapportörer, årlig revision av inrapporteringsformulär och snabb återkoppling till inrapporterande kliniker. Katarina Tomic är ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Här är hennes avhandling: Data quality in NPCR
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...