Socioekonomiska skillnader i prostatacancervård

Män med hög inkomst som diagnostiseras med prostatacancer får mer aktiv behandling än män med låg inkomst, det visar en studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer. Sambandet mellan socioekonomiskt status, mätt med inkomst och utbildningsnivå, och diagnostisk aktivitet, behandling undersöktes med hjälp av data i NPCR och flera andra sjukvårdsregister och demografiska databaser med information om störfaktorer som t ex samsjuklighet och opererande sjukhus. Det fanns måttligt stora, men statistiskt säkerställda skillnader mellan män med högst och lägst inkomst för de flesta kvalitetsindikatorer som undersöktes. Män med högst inkomst diagnostiserades oftare i samband med hälsoundersökning, de hade mindre avancerad cancer vid diagnos, de hade kortare väntetid till operation, de fick oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer, och de hade något bättre operationsresultat. Vidare var dödligheten i prostatacancer lägre för män med högst inkomst som hade högrisk och metastaserad prostatacancer. De största skillnaderna i dödlighet iakttogs för död av alla orsaker, där hjärt-, kärlsjukdomar är vanligast. Bland män över 65 år var risken för död av alla dödsorsaker hälften så stor bland män med högst jämfört med lägst inkomst. – Våra resultat är i överensstämmelse med tidigare studier som baserats på mindre detaljerade data säger Katarina Tomic, ST-läkare och doktorand vid Norrlands universitetssjukhus. – Orsakerna till dessa skillnader i cancervården är okända. Ett sätt att minska skillnaderna är att öka följsamheten till det nationella vårdprogrammet för prostatacancer så att alla män med prostatacancer får god och jämlik vård, avslutar Katarina Tomic. Socioeconomic status and diagnosis, treatment, and mortality in men with prostate cancer. Nationwide population-based study. Tomic, Ventimiglia, Häggström, Robinson, Lambe, Stattin, Int J Cancer. 2018 Jan 25 Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...