Aktuellt

2014-12-22

Data i NPCR håller hög kvalité

Det visar en studie som just publicerats i Eur J Cancer som baseras på jämförelser…

2014-08-18

Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad…

2014-08-18

Förfinade kriterier för aktiv monitorering av prostatacancer

Det visar en studie baserad på data i NPCR som publicerats i facktidskriften British Journal…

2014-07-07

Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare

Det visar en nyligen publicerad studie i European Urology. Undersökningen som baseras på resultat i…

2014-06-17

Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer

Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Sexual Medicine baserad på data från…

2014-03-14

Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig

Det visar en studie baserad på data i NPCR. En tydlig stadieförändring har skett bland…

2014-03-12

PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer…

2014-02-25

”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology…

2014-02-17

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs inom 90 dagar. Det visar en…

2013-09-09

Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i…