Aktuellt

2014-06-17

Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer

Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Sexual Medicine baserad på data från…

2014-03-14

Förfinad gradering av prostatacancer nödvändig

Det visar en studie baserad på data i NPCR. En tydlig stadieförändring har skett bland…

2014-03-12

PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer…

2014-02-25

”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology…

2014-02-17

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs inom 90 dagar. Det visar en…

2013-09-09

Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i…

2013-09-04

Ny studie – skelettscintigrafi

Isotopundersökning av skelettet, sk skelettscintigrafi, är en onödig undersökning för män med prostatacancer av lågrisktyp…

2013-06-19

Ny studie publicerad

En studie från PCBaSe baserad på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret styrker tidigare undersökningar…

2013-05-14

Nya publikationer

Fyra nya publikationer: Fall K, Garmo H, Gudbjornsdottir S, Stattin P, Zethelius BO. Diabetes mellitus…