Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare

Det visar en nyligen publicerad studie i European Urology. Undersökningen som baseras på resultat i Femårsuppföljningen i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) fann att två tredjedelar av de 1 729 män som startade aktiv monitorering 2003-2007 fortsatte att göra så fem år efter diagnos. Orsaken till att den aktiva monitoreringen avbröts var för 52% av männen en ökning av PSA-värdet, 24% pga mer aggressiv tumör vid kontrollbiopsi, 20% pga patientens val utan tecken till tumörprogress och 3% av andra skäl.

-Aktiv monitorering av lågriskcancer är en viktig behandlingsstrategi som kan undvika eller senarelägga kurativ terapi som medför biverkningar säger Pär Stattin, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus som lett studien. Vi behöver ge bättre stöd till män som följs på detta sätt så att färre avbryter den aktiva monitoreringen trots att sjukdomen inte förvärrats.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...