TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare

Det visar en nyligen publicerad studie i European Urology. Undersökningen som baseras på resultat i Femårsuppföljningen i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) fann att två tredjedelar av de 1 729 män som startade aktiv monitorering 2003-2007 fortsatte att göra så fem år efter diagnos. Orsaken till att den aktiva monitoreringen avbröts var för 52% av männen en ökning av PSA-värdet, 24% pga mer aggressiv tumör vid kontrollbiopsi, 20% pga patientens val utan tecken till tumörprogress och 3% av andra skäl.

-Aktiv monitorering av lågriskcancer är en viktig behandlingsstrategi som kan undvika eller senarelägga kurativ terapi som medför biverkningar säger Pär Stattin, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus som lett studien. Vi behöver ge bättre stöd till män som följs på detta sätt så att färre avbryter den aktiva monitoreringen trots att sjukdomen inte förvärrats.

Sammanfattning