Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp allt vanligare

Det visar en nyligen publicerad studie i European Urology. Undersökningen som baseras på resultat i Femårsuppföljningen i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) fann att två tredjedelar av de 1 729 män som startade aktiv monitorering 2003-2007 fortsatte att göra så fem år efter diagnos. Orsaken till att den aktiva monitoreringen avbröts var för 52% av männen en ökning av PSA-värdet, 24% pga mer aggressiv tumör vid kontrollbiopsi, 20% pga patientens val utan tecken till tumörprogress och 3% av andra skäl.

-Aktiv monitorering av lågriskcancer är en viktig behandlingsstrategi som kan undvika eller senarelägga kurativ terapi som medför biverkningar säger Pär Stattin, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus som lett studien. Vi behöver ge bättre stöd till män som följs på detta sätt så att färre avbryter den aktiva monitoreringen trots att sjukdomen inte förvärrats.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...