Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica. Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var något yngre, fler hade behandlats med prostatektomi och de hade något högre sjuklighet i andra sjukdomar, men skillnaderna var inte statistiskt säkerställda. Däremot fanns det stora regionala skillnader i registreringen, Norra regionen hade högst andel registrerade och Stockholm lägst. Studien visar att NPCR är representativt för alla män med prostatacancer i landet. NPCR kan på goda grunder användas för att beskriva utredning, behandling och prognos för svenska män med prostatacancer, säger Katarina Tomic, förstaförfattare till artikeln och ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Umeå universitet. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning