Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica. Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var något yngre, fler hade behandlats med prostatektomi och de hade något högre sjuklighet i andra sjukdomar, men skillnaderna var inte statistiskt säkerställda. Däremot fanns det stora regionala skillnader i registreringen, Norra regionen hade högst andel registrerade och Stockholm lägst. Studien visar att NPCR är representativt för alla män med prostatacancer i landet. NPCR kan på goda grunder användas för att beskriva utredning, behandling och prognos för svenska män med prostatacancer, säger Katarina Tomic, förstaförfattare till artikeln och ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Umeå universitet. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...