Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica. Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var något yngre, fler hade behandlats med prostatektomi och de hade något högre sjuklighet i andra sjukdomar, men skillnaderna var inte statistiskt säkerställda. Däremot fanns det stora regionala skillnader i registreringen, Norra regionen hade högst andel registrerade och Stockholm lägst. Studien visar att NPCR är representativt för alla män med prostatacancer i landet. NPCR kan på goda grunder användas för att beskriva utredning, behandling och prognos för svenska män med prostatacancer, säger Katarina Tomic, förstaförfattare till artikeln och ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Umeå universitet. Sammanfattning
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...