TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Informationen i Prostatacancerregistret är representativ för alla män med prostatacancer i Sverige

Det visar en artikel baserad på Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret publicerad i Acta Oncologica.

Av 103 047 män med diagnosen prostatacancer i Cancerregistret under 1998-2009 saknades bara 2 % i NPCR. Det var små skillnader mellan män i NPCR jämfört med dem som enbart fanns i Cancerregistret. Män i NPCR var något yngre, fler hade behandlats med prostatektomi och de hade något högre sjuklighet i andra sjukdomar, men skillnaderna var inte statistiskt säkerställda. Däremot fanns det stora regionala skillnader i registreringen, Norra regionen hade högst andel registrerade och Stockholm lägst.

Studien visar att NPCR är representativt för alla män med prostatacancer i landet. NPCR kan på goda grunder användas för att beskriva utredning, behandling och prognos för svenska män med prostatacancer, säger Katarina Tomic, förstaförfattare till artikeln och ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Umeå universitet. Sammanfattning