Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer

Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Sexual Medicine baserad på data från 25 000 män i NPCR. Genom samkörning med Läkemedelsregistret studerades uttagsmönster för Viagra, Cialis och Levitra före och efter prostatacancerdiagnos och behandling. Studien visar att potensläkemedel är vanliga efter behandling. Mer än 70% män som opererats hämtade ut minst ett recept de första två åren efter behandling medan  motsvarande andel var åtta procent bland friska män i samma ålder. Det fanns tydliga socioekonomiska skillnader i användningen av dessa läkemedel. Män med hög utbildning och hög inkomst hämtade i större utsträckning ut recept än män som var lågutbildade eller hade låg inkomst. – Resultatet är inte förvånande med tanke på att  potensläkemedel i tablettform är dyra och inte omfattas av läkemedelsförmånen, säger Anna Plym, doktorand vid Karolinska Institutet och försteförfattare till studien. Billigare läkemedel tillsammans med bättre uppföljning kan bidra till en bättre livskvalitet för män med prostatacancer.
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...