Socioekonomiska skillnader i användningen av potensläkemedel efter behandling för prostatacancer

Det visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Sexual Medicine baserad på data från 25 000 män i NPCR. Genom samkörning med Läkemedelsregistret studerades uttagsmönster för Viagra, Cialis och Levitra före och efter prostatacancerdiagnos och behandling. Studien visar att potensläkemedel är vanliga efter behandling. Mer än 70% män som opererats hämtade ut minst ett recept de första två åren efter behandling medan  motsvarande andel var åtta procent bland friska män i samma ålder. Det fanns tydliga socioekonomiska skillnader i användningen av dessa läkemedel. Män med hög utbildning och hög inkomst hämtade i större utsträckning ut recept än män som var lågutbildade eller hade låg inkomst. – Resultatet är inte förvånande med tanke på att  potensläkemedel i tablettform är dyra och inte omfattas av läkemedelsförmånen, säger Anna Plym, doktorand vid Karolinska Institutet och försteförfattare till studien. Billigare läkemedel tillsammans med bättre uppföljning kan bidra till en bättre livskvalitet för män med prostatacancer.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...