TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs på sjukhus. Det visar en undersökning i NPCR. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation och konventionell öppen operation.

10 procent av män som genomgått radikal prostatektomi återinläggs inom 90 dagar. Det visar en artikel i J Urology baserad på data i NPCR som just publicerats on-line. Återinläggningsfrekvensen var lika hög efter robot-assisterad laparoskopisk operation som efter konventionell öppen prostatektomi, men vårdtiden direkt efter operation var klart kortare efter robotkirurgi. Variationen i andelen återinlagda var stor mellan sjukhusen i Sverige och återinläggningar var vanligare bland äldre män, män med ökad samsjuklighet och bland män med aggressiv tumör. Det fanns ingen ökad risk för återinläggning bland män med kort vårdtid i samband med operationen.
-Våra resultat talar för att återinläggningsfrekvensen kan användas som ett mått på vårdkvalitet, säger Jon Fridriksson, ST-läkare i urologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Läs mer om studien här