Artikel som beskriver SAMS

I en artikel i Scand J Urol beskrivs rational för och design av den nystartade, randomiserade Studie om aktiv monitorering i Sverige (SAMS). Aktiv monitorering är en behandlingsstrategi för män med prostatacancer av lågrisktyp som har tilldragit sig mycket internationellt intresse de senaste åren. I Sverige är ungefär en tredjedel av all nydiagnostiserad prostatacancer av lågrisktyp. År 2011 tillämpades denna strategi på hälften av män under 75 år med lågriskcancer. I studien randomiseras patienter till två olika typer av uppföljning. Den ena gruppen följs enligt dagens rutin med blodprov (PSA) och läkarbesök flera gånger om året och vävnadsprov vartannat år. Den andra gruppen genomgår en utvidgad, förnyad vävnadsprovtagning och följs därefter glesare utan ytterligare vävnadsprover. Det finns även möjlighet att inkludera patienter i en observationsstudie. ”Den heta vetenskapliga frågan idag är inte om aktiv monitorering ska användas för denna patientgrupp, utan hur aktiv monitorering ska genomföras. Detta är en av få studier i världen som undersöker detta”, säger Ola Bratt, överläkare vid Helsingborgs lasarett, styrgruppsmedlem i NPCR och den som leder SAMS-studien. Läs hela artikeln.
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...