”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade  Gleasonsystemet. Det har skett förändring mot högre Gleasongradering med mer än en fördubbling av rapporteringen av höggradiga cancrar i kategorin lågrisk-tumörer. Det visar en artikel i British Journal of Urology baserad på data från NPCR som just publicerats online. – ”Det är viktigt att vi känner till att denna förändring ägt rum” säger Lars Egevad professor i patologi vid Karolinska sjukhuset som är senior författare till artikeln.  Skillnaderna var små mellan de olika sjukvårdsregionerna i Sverige. Samma trend i uppgraderingen sågs i alla regioner vilket visar på ett likartat införande av det nya Gleasonsystemet i hela landet. ”Förändringen har framför allt konsekvenser för bedömning av vilka patienter som är aktuella för aktiv monitorering” avslutar Daniela Danneman doktorand och försteförfattare till artikeln.  Artikeln Inflation i Gleasongradering av prostatacancer. En registerstudie inkluderande 97 168 män diagnostiserade 1998-2011. Läs mera här
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning