”Inflation” i Gleasongradering dvs den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har skett visar undersökning i NPCR

Förändringen  har varity  gradvis och blivit tydligare efter 2005 då International Society of Urological Pathology (ISUP) reviderade  Gleasonsystemet. Det har skett förändring mot högre Gleasongradering med mer än en fördubbling av rapporteringen av höggradiga cancrar i kategorin lågrisk-tumörer. Det visar en artikel i British Journal of Urology baserad på data från NPCR som just publicerats online. – ”Det är viktigt att vi känner till att denna förändring ägt rum” säger Lars Egevad professor i patologi vid Karolinska sjukhuset som är senior författare till artikeln.  Skillnaderna var små mellan de olika sjukvårdsregionerna i Sverige. Samma trend i uppgraderingen sågs i alla regioner vilket visar på ett likartat införande av det nya Gleasonsystemet i hela landet. ”Förändringen har framför allt konsekvenser för bedömning av vilka patienter som är aktuella för aktiv monitorering” avslutar Daniela Danneman doktorand och försteförfattare till artikeln.  Artikeln Inflation i Gleasongradering av prostatacancer. En registerstudie inkluderande 97 168 män diagnostiserade 1998-2011. Läs mera här
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...