TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Förfinade kriterier för aktiv monitorering av prostatacancer

Det visar en studie baserad på data i NPCR som publicerats i facktidskriften British Journal of Urology. Flera riktlinjer anger att män med lågrisk prostatacancer i endast en eller två vävnadsprov i första hand ska erbjudas aktiv monitorering och inte operation eller strålbehandling.

-Vi analyserade data för över 1000 män i NPCR vars cancer uppfyllde övriga kriterier för sådan  ”prostatacancer med mycket låg risk” men som ändå opererades med radikal prostatektomi, säger Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet. Det visade sig att risken för allvarlig cancer inte var högre för de män som hade cancer i tre eller fyra vävnadsprov än för dem med cancer i bara en eller två vävnadsprov, under förutsättning att den sammanlagda längden av cancer i vävnadsproven inte var mer än åtta mm. Studien har påverkat det Nationella vårdprogrammets definition av prostatacancer med mycket låg risk, som accepterar upp till fyra vävnadskolvar med cancer, och kan förhoppningsvis leda till ändrade rutiner även i andra länder. Sammanfattning