Förfinade kriterier för aktiv monitorering av prostatacancer

Det visar en studie baserad på data i NPCR som publicerats i facktidskriften British Journal of Urology. Flera riktlinjer anger att män med lågrisk prostatacancer i endast en eller två vävnadsprov i första hand ska erbjudas aktiv monitorering och inte operation eller strålbehandling. -Vi analyserade data för över 1000 män i NPCR vars cancer uppfyllde övriga kriterier för sådan  ”prostatacancer med mycket låg risk” men som ändå opererades med radikal prostatektomi, säger Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet. Det visade sig att risken för allvarlig cancer inte var högre för de män som hade cancer i tre eller fyra vävnadsprov än för dem med cancer i bara en eller två vävnadsprov, under förutsättning att den sammanlagda längden av cancer i vävnadsproven inte var mer än åtta mm. Studien har påverkat det Nationella vårdprogrammets definition av prostatacancer med mycket låg risk, som accepterar upp till fyra vävnadskolvar med cancer, och kan förhoppningsvis leda till ändrade rutiner även i andra länder. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...