PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute och som baseras på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, och Dödsorsaksregistret. Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med dem som hade lägst. Eftersom skillnaden i antalet män som diagnostiseras med prostatacancer beror på hur många som genomgår PSA-testning anser Håkan Jonsson, ansvarig statistiker, att man kan tolka resultatet som att en hög nivå av PSA-testning medför en lägre dödlighet i prostatacancer. Resultaten från den aktuella studien överensstämmer med resultat som tidigare har redovisats i en stor europeisk randomiserad studie, vilket ger ytterligare stöd för att PSA-testning ger en viss minskning av dödligheten i prostatacancer. Men eftersom den måttliga vinsten i överlevnad ska balanseras med de negativa sidorna av PSA-testning och tidig behandling ska resultaten inte tas som intäkt för att rekommendera allmän screening för prostatacancer.  – PSA-testning ökar kraftigt risken för överbehandling det vill säga behandling av män med ofarlig cancer. Dessutom vet vi att de allra flesta opererade män får sexuella biverkningar och att en mindre grupp män drabbas av urinläckage efter operation. Den här studien stärker tron på att vi kan hitta strategier som förenar nyttan med PSA –testning samtidigt som biverkningarna kan minimeras. Det behövs bättre strategier för upptäckt, diagnostik och behandling för prostatacancer säger Pär Stattin, ansvarig forskare för studien.  Länk till studien
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...