PSA-testning och tidig behandling minskar dödligheten i prostatacancer

Det visar forskare i en studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute och som baseras på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), Cancerregistret, och Dödsorsaksregistret. Studien visar att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20 procent i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning, jämfört med dem som hade lägst. Eftersom skillnaden i antalet män som diagnostiseras med prostatacancer beror på hur många som genomgår PSA-testning anser Håkan Jonsson, ansvarig statistiker, att man kan tolka resultatet som att en hög nivå av PSA-testning medför en lägre dödlighet i prostatacancer. Resultaten från den aktuella studien överensstämmer med resultat som tidigare har redovisats i en stor europeisk randomiserad studie, vilket ger ytterligare stöd för att PSA-testning ger en viss minskning av dödligheten i prostatacancer. Men eftersom den måttliga vinsten i överlevnad ska balanseras med de negativa sidorna av PSA-testning och tidig behandling ska resultaten inte tas som intäkt för att rekommendera allmän screening för prostatacancer.  – PSA-testning ökar kraftigt risken för överbehandling det vill säga behandling av män med ofarlig cancer. Dessutom vet vi att de allra flesta opererade män får sexuella biverkningar och att en mindre grupp män drabbas av urinläckage efter operation. Den här studien stärker tron på att vi kan hitta strategier som förenar nyttan med PSA –testning samtidigt som biverkningarna kan minimeras. Det behövs bättre strategier för upptäckt, diagnostik och behandling för prostatacancer säger Pär Stattin, ansvarig forskare för studien.  Länk till studien
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...