TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Data i NPCR håller hög kvalité

Det visar en studie som just publicerats i Eur J Cancer som baseras på jämförelser mellan data i NPCR och Patientregistret, Cancerregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. Resultatet visar att data i NPCR överensstämmer med data i de andra registren. I studien gjordes också en genomgång av 731 journaler på män som fick prostatacancerdiagnos år 2009 på 17 olika sjukvårdsinrättningar som innefattade stora och små sjukhus och även privata mottagningar. Resultaten från denna genomgång som gjordes av två forskningssköterskor som var oberoende av de avdelningar som undersöktes, överensstämde i mycket hög grad med den ursprungliga registreringen.

Sammanfattning