apr 22, 2020

5-alfareduktashämmare och Gleasongradering

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes om 5-alfareduktashämmare (5ARI) dvs finasterid eller dutasterid påverkar Gleasongradering. Bakgrunden till studien är att två randomiserade studier visat en ökad risk för prostatacancer med hög Gleasongrad bland män som behandlats med 5ARI. Mekanismen bakom detta samband är okänd. En hypotes som lanserats är att 5ARI … Fortsätt läsa 5-alfareduktashämmare och Gleasongradering


apr 16, 2020

Lokalt avancerad prostatacancer: Allt fler män behandlas och allt färre män dör

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer. Utan behandling har dessa män dålig prognos, men flera randomiserade studier har visat att strålbehandling tillsammans med hormonbehandling förlänger livet på dessa män. Detta har påverkat hur män med lokalt avancerad prostatacancer behandlas. I en nyligen publicerad studie i British Journal of … Fortsätt läsa Lokalt avancerad prostatacancer: Allt fler män behandlas och allt färre män dör


apr 03, 2020

RATTEN uppdaterad 3 april

RATTEN, NPCR:s interaktiva onlinerapport uppdaterades idag. Redan nu har NPCR nått en täckning på 96% jämfört med det lagstadgade Cancerregistret. En stor applåd till alla inrapportörer, monitorer och stödteam på RCC Uppsala. Data finns lätt tillgängligt på denna hemsida.  


mar 16, 2020

Få sjukskrivningsdagar bland män som följs med aktiv monitorering

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes antalet sjukskrivningsdagar bland män med låg- och intermediärrisk prostatacancer som antingen opererats, strålbehandlats eller följts med aktiv monitorering. Undersökningen inkluderade 15 902 män diagnosticerade med prostatacancer i arbetsför ålder och baserades på data från NPCR sammanlänkat med data från bland annat Försäkringskassan. – Män som följts … Fortsätt läsa Få sjukskrivningsdagar bland män som följs med aktiv monitorering


mar 10, 2020

Blodtrycksmedicinen spironolakton minskade risken för prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Prostate Cancer Prostatic Diseases undersöktes risken för prostatacancer bland män som behandlades med spironolakton eller thiazider, två vanliga grupper av blodtrycksmediciner. Spironolakton binder sig till steroidreceptorer dvs androgen- och östrogenreceptorer och en biverkan av spironolakton är gynekomasti. Det innebär att spironolakton eventuellt skulle kunna bromsa utvecklingen av prostatacancer. Thiazider … Fortsätt läsa Blodtrycksmedicinen spironolakton minskade risken för prostatacancer


mar 04, 2020

Strålbehandling av prostatacancer i Sverige 1998-2016

I en nyligen publicerad artikel i Acta Oncologica rapporteras hur prostatacancer behandlats med yttre och inre strålterapi mot prostata i en nationell populations-baserad kohort med hjälp av data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Förändringar över tid i typ av strålning, stråldoser och regionala variationer studerades. Dessutom analyserades tidstrender i cancerspecifik överlevnad. … Fortsätt läsa Strålbehandling av prostatacancer i Sverige 1998-2016


feb 19, 2020

När kan man låta bli att göra skelettundersökning vid avancerad prostatacancer?

I en nyligen publicerad artikel i PloS One undersöktes om någon kombination av lokalstadium, Gleasongradering och serumnivå av PSA säkert kunde förutsäga förekomsten av metastaser i skelettet vid avancerad prostatacancer. Undersökningen baserades på data i NPCR för 102 076 män diagnostiserade med prostatacancer mellan 2006 och 2016. Det fanns en stark korrelation mellan avancerat lokalstadium, hög … Fortsätt läsa När kan man låta bli att göra skelettundersökning vid avancerad prostatacancer?


feb 12, 2020

Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology jämfördes resultatet mellan män med och utan förstagradssläktingar som opererats med radikal prostatektomi pga lågrisk prostatacancer. Det är sedan tidigare känt att cirka 30% av fallen får en uppgradering av Gleasongraden från undersökningen av diagnostiska mellannålsbiopsier jämfört med operationspreparatet. Nationella vårdprogrammet förordar aktiv monitorering för män … Fortsätt läsa Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer


feb 10, 2020

Ingen ökad risk för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation

Cancer betraktas traditionellt som en kontraindikation för organtransplantation på grund av farhågor för att den efterföljande immunsuppressionen ska aktivera cancern. Inför njurtransplantation utreds män därför ofta med PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Om en lokaliserad prostatacancer påvisas, brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation, även de vars cancer annars skulle följts … Fortsätt läsa Ingen ökad risk för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation


feb 05, 2020

Nu är RATTEN uppdaterad med 2019 års data

5 februari hade NPCR nått 90% täckning av Cancerregistrets rapporterade prostatacancerfall och täckningsraden för Utrednings- och Behandlingsformuläret är redan på 83%. Det betyder att man kan studera 2019 års data med ganska god exakthet, men vissa förändringar kan ske när täckningen ökar ytterligare. Data kommer att uppdateras ytterligare för att nå den slutliga täckningen av … Fortsätt läsa Nu är RATTEN uppdaterad med 2019 års data