Diabetesmediciner och risk för prostatacancer

I en artikel nyligen publicerad i BMC Cancer undersöktes sambandet mellan sjukdomsduration,  diabetesmediciner och behandlingsduration och risk för prostatacancer. Detta med hjälp av data i Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) som innefattar information från bla NPCR, Läkemedelsregistret, Patientregistret och Nationella diabetesregistret. Totalt ingick 31 414 män med prostatacancer (Pca) och 154 812 män utan Pca i studien. Bland män med Pca hade 4186 (13%) typ 2diabetes mellitus och bland Pca-fria män 24 965 (16%). Risken för Pca minskade med ökad tid med diabetes. Behandling med insulin, hög och lågdos metformin och sulfonylurea var alla förenade med lägre risk för Pca. Den största riskreduktionen sågs för lågrisk och intermediärrisk Pca, medan däremot sågs ingen minskning i risken för högrisk Pca.
  • Våra fynd bekräftar och fördjupar befintlig kunskap, men mekanismen bakom dess samband är fortfarande oklara säger Danielle Crawley, onkolog och forskare vid TOUR, Kings college, London sisteförfattare på arbetet.
Referens: Association of Type 2 Diabetes Mellitus and Antidiabetic Medication With Risk of Prostate Cancer: A Population-Based Case-Control Study. Lin E, Garmo H, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Stattin P, Zethelius B, Crawley D. BMC Cancer. 2020 Jun 15.
Danielle Crawley
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...