Diabetesmediciner och risk för prostatacancer

I en artikel nyligen publicerad i BMC Cancer undersöktes sambandet mellan sjukdomsduration,  diabetesmediciner och behandlingsduration och risk för prostatacancer. Detta med hjälp av data i Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) som innefattar information från bla NPCR, Läkemedelsregistret, Patientregistret och Nationella diabetesregistret. Totalt ingick 31 414 män med prostatacancer (Pca) och 154 812 män utan Pca i studien. Bland män med Pca hade 4186 (13%) typ 2diabetes mellitus och bland Pca-fria män 24 965 (16%). Risken för Pca minskade med ökad tid med diabetes. Behandling med insulin, hög och lågdos metformin och sulfonylurea var alla förenade med lägre risk för Pca. Den största riskreduktionen sågs för lågrisk och intermediärrisk Pca, medan däremot sågs ingen minskning i risken för högrisk Pca.
  • Våra fynd bekräftar och fördjupar befintlig kunskap, men mekanismen bakom dess samband är fortfarande oklara säger Danielle Crawley, onkolog och forskare vid TOUR, Kings college, London sisteförfattare på arbetet.
Referens: Association of Type 2 Diabetes Mellitus and Antidiabetic Medication With Risk of Prostate Cancer: A Population-Based Case-Control Study. Lin E, Garmo H, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Stattin P, Zethelius B, Crawley D. BMC Cancer. 2020 Jun 15.
Danielle Crawley
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...