Diabetesmediciner och risk för prostatacancer

I en artikel nyligen publicerad i BMC Cancer undersöktes sambandet mellan sjukdomsduration,  diabetesmediciner och behandlingsduration och risk för prostatacancer. Detta med hjälp av data i Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) som innefattar information från bla NPCR, Läkemedelsregistret, Patientregistret och Nationella diabetesregistret. Totalt ingick 31 414 män med prostatacancer (Pca) och 154 812 män utan Pca i studien. Bland män med Pca hade 4186 (13%) typ 2diabetes mellitus och bland Pca-fria män 24 965 (16%). Risken för Pca minskade med ökad tid med diabetes. Behandling med insulin, hög och lågdos metformin och sulfonylurea var alla förenade med lägre risk för Pca. Den största riskreduktionen sågs för lågrisk och intermediärrisk Pca, medan däremot sågs ingen minskning i risken för högrisk Pca.
  • Våra fynd bekräftar och fördjupar befintlig kunskap, men mekanismen bakom dess samband är fortfarande oklara säger Danielle Crawley, onkolog och forskare vid TOUR, Kings college, London sisteförfattare på arbetet.
Referens: Association of Type 2 Diabetes Mellitus and Antidiabetic Medication With Risk of Prostate Cancer: A Population-Based Case-Control Study. Lin E, Garmo H, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Stattin P, Zethelius B, Crawley D. BMC Cancer. 2020 Jun 15.
Danielle Crawley
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...