När kan man låta bli att göra skelettundersökning vid avancerad prostatacancer?

I en nyligen publicerad artikel i PloS One undersöktes om någon kombination av lokalstadium, Gleasongradering och serumnivå av PSA säkert kunde förutsäga förekomsten av metastaser i skelettet vid avancerad prostatacancer. Undersökningen baserades på data i NPCR för 102 076 män diagnostiserade med prostatacancer mellan 2006 och 2016. Det fanns en stark korrelation mellan avancerat lokalstadium, hög Gleasongrad och högt PSA, men ingen kombination av dessa tre faktorer kunde med tillräcklig säkerhet förutsäga förekomsten av skelettmetastaser. -Den gamla tumregeln att PSA över 100 ng/ml är liktydigt med metastaser inte gäller idag kommenterar säger Frederik Birkebaek Thomsen, försteförfattare och ST-läkare i urologi vid Rikshospitalet i Köpenhamn. Den uppfattningen kom till på 90-talet och baserades på små patientserier där patienterna hade mycket avancerad cancer vid diagnos och de är inte representativa för dagens patienter. Vår studie visar att dagens patientpopulation har en helt annan sammansättning och det gäller även för män med hög risk för skelettmetastaser. – Våra resultat stödjer synen att skelettundersökning ska göras för att få en korrekt stadieindelning även om PSA är väldigt högt, avslutar Frederik Thomsen. Referens: F Thomsen, M Westerberg, H Garmo, D Robinson, L Holmberg, D Ulmert, P Stattin. Prediction of metastatic prostate cancer by prostate-specific antigen in combination with T stage and Gleason Grade. Nationwide, population-based register study. PloS One, 2020 Jan. 
Försteförfattare Frederik Birkebaek Thomsen
 
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...