Överlevnad efter strålterapi

I en studie som nyligen publicerats i JNCI Cancer Spectrum jämfördes överlevnaden efter olika typer av strålbehandling i NPCR. Strålbehandling ges med olika tekniker och med olika doser. Stråldosen anges i enheten Gray (Gy). Vilken teknik och dosering som är bäst på att bota prostatacancer är oklart. Överlevnaden bland 15 164 män i NPCR som behandlats med olika tekniker och doseringar jämfördes. Grupperna var: yttre lågdosbehandling (35 doser á 2 Gy), yttre högdosbehandling (39 doser á 2 Gy), yttre ”hypofraktionerad” högdosbehandling (22 doser á 3 Gy) samt kombinationsbehandling (25 doser á 2 Gy plus 2 doser á 10 Gy). Män som behandlats med kombinationsbehandling hade en 36% lägre risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats med yttre högdosbehandling, vilket är dagens standardbehandling. – Resultaten stödjer fortsatt användande av kombinationsbehandling. Men resultaten kan möjligen förklaras av förväxlingsfaktorer, till exempel att män som genomgår kombinationsbehandling generellt är yngre och friskare än män som genomgår yttre högdosbehandling, säger Andreas Pettersson, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset och docent, Karolinska institutet. – Därför är det viktigt att göra en randomiserad prövning där kombinationsbehandling jämförs mot yttre högdosbehandling avslutar Andreas Pettersson. Referens: Comparative Effectiveness of Different Radical Radiotherapy Treatment Regimens for Prostate Cancer: A Population-Based Cohort Study. Pettersson A, Alm D, Garmo H, Hjelm Eriksson M, Castellanos E, Åström L, Kindblom J, Widmark A, Gunnlaugsson A, Franck Lissbrant I, Nilsson P, Stattin P. JNCI Cancer Spectr. 2020 Feb 14. 
Andreas Pettersson
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...