Lokalt avancerad prostatacancer: Allt fler män behandlas och allt färre män dör

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer. Utan behandling har dessa män dålig prognos, men flera randomiserade studier har visat att strålbehandling tillsammans med hormonbehandling förlänger livet på dessa män. Detta har påverkat hur män med lokalt avancerad prostatacancer behandlas. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Urology International baserad på data i NPCR och PCBaSe undersöktes användningen av radikalbehandling, dvs strålterapi eller operation av män med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 till 2016 och om den ökade användningen påverkat dödligheten av prostatacancer. I en analys av 20 350 män som diagnosticerats med lokalt avancerad prostatacancer mellan 2000 och 2016 hade andelen män under 80 år som radikalbehandlats tredubblats från 15% till 43%. Samtidigt hade dödligheten upp till fem år efter diagnos minskat med 25% bland alla män med lokalt avancerad prostatacancer, även när de män som inte hade behandlats togs med i analysen. Minskningen var starkast i åldersgruppen 65-74 år, där dödligheten minskat med 50% från 16% till 7%. – Behandlingen av dessa män har ändrats och det har påverkat prostatacancerdödligheten, säger Andri Wilberg Orrason, underläkare på urologkliniken vid Akademiska sjukhuset och doktorand, Uppsala universitet som är försteförfattare på artikeln. – Randomiserade studier har strikta inklusionskriterier för deltagande, vilket gör det svårt att veta om man kan överföra resultaten till alla patienter. Studier baserade på alla män med en viss typ av cancer i en befolkning är därför en viktig komplettering av randomiserade studier. Vår slutsats är att det mesta av minskningen av död i prostatacancer de sista två decennierna i denna grupp av män förklaras av ökad radikalbehandling, avslutar Andri Wilberg. Referens: Changes in treatment and mortality in men with locally advanced prostate cancer between 2000-2016. Nationwide, population-based study in Sweden. Orrason AW, Westerberg M, Garmo H, Franck Lissbrant I, Robinson D, Stattin P. BJU Int. 2020 Apr 10.
Andri Wilberg Orrason
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...