TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology jämfördes resultatet mellan män med och utan förstagradssläktingar som opererats med radikal prostatektomi pga lågrisk prostatacancer. Det är sedan tidigare känt att cirka 30% av fallen får en uppgradering av Gleasongraden från undersökningen av diagnostiska mellannålsbiopsier jämfört med operationspreparatet.

Nationella vårdprogrammet förordar aktiv monitorering för män med lågrisk prostatacancer och operation eller strålbehandling tillgrips  om prostatacancern senare visar tecken till progress. Män med förstagradssläktingar med prostatacancer kan känna oro att aktiv monitorering inte passar dem  utan att de hellre  bli opererade eller strålbehandlade.

För att undersöka om män med prostatacancer i släkten har en högre risk för uppgradering av Gleasongrad gjordes denna studie.  Resultatet i studien visar att män med prostatacancer i släkten har samma risk för uppgradering av Gleasongraden efter operation som andra män.

  • Vi drar slutsatsen att rekommendationen om aktiv monitorering för män med lågriskcancer gäller även för män som har släktingar med prostatacancer säger Fredrik Jansson, försteförfattare och doktorand vid Karolinska sjukhuset, Solna samt urolog på Danderyds sjukhus, Stockholm.

Referens
Jansson F, Folkvaljon F, Stattin P, Bratt O, Akre O. Risk of Postoperative Upstaging or Upgrading Among Men with Low-Risk Familial Prostate Cancer. J Urol. 2020 Jan