Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology jämfördes resultatet mellan män med och utan förstagradssläktingar som opererats med radikal prostatektomi pga lågrisk prostatacancer. Det är sedan tidigare känt att cirka 30% av fallen får en uppgradering av Gleasongraden från undersökningen av diagnostiska mellannålsbiopsier jämfört med operationspreparatet. Nationella vårdprogrammet förordar aktiv monitorering för män med lågrisk prostatacancer och operation eller strålbehandling tillgrips  om prostatacancern senare visar tecken till progress. Män med förstagradssläktingar med prostatacancer kan känna oro att aktiv monitorering inte passar dem  utan att de hellre  bli opererade eller strålbehandlade. För att undersöka om män med prostatacancer i släkten har en högre risk för uppgradering av Gleasongrad gjordes denna studie.  Resultatet i studien visar att män med prostatacancer i släkten har samma risk för uppgradering av Gleasongraden efter operation som andra män.
  • Vi drar slutsatsen att rekommendationen om aktiv monitorering för män med lågriskcancer gäller även för män som har släktingar med prostatacancer säger Fredrik Jansson, försteförfattare och doktorand vid Karolinska sjukhuset, Solna samt urolog på Danderyds sjukhus, Stockholm.
Referens Jansson F, Folkvaljon F, Stattin P, Bratt O, Akre O. Risk of Postoperative Upstaging or Upgrading Among Men with Low-Risk Familial Prostate Cancer. J Urol. 2020 Jan  
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...