Blodtrycksmedicinen spironolakton minskade risken för prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Prostate Cancer Prostatic Diseases undersöktes risken för prostatacancer bland män som behandlades med spironolakton eller thiazider, två vanliga grupper av blodtrycksmediciner. Spironolakton binder sig till steroidreceptorer dvs androgen- och östrogenreceptorer och en biverkan av spironolakton är gynekomasti. Det innebär att spironolakton eventuellt skulle kunna bromsa utvecklingen av prostatacancer. Thiazider däremot binder sig inte till steroidreceptorer och tjänade därför som kontroll. Forskningsstudien genomfördes mha data i PCBaSe med information från bla NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Studiedesignen var en fall-kontrollstudie med fall från NPCR och prostatacancer-fria män matchade på födelseår och bostadsort från bakgrundsbefolkningen. Studien visade att spironolakton minskade risken för prostatacancer med 17% i en multivariatanalys, oddskvot 0.83; 95% konfidensintervall 0.76-0.89, och minskningen var större för män som tog högre dos av läkemedlet. Däremot sågs ingen minskning av risken för män som behandlades med thiazider. – Våra resultat  tyder på att spironolakton bromsar utvecklingen av prostatacancer och resultaten behöver följas upp för att värdera spironolaktonets möjliga roll  som möjlig förebyggande behandling mot prostatacancer säger Kerri Beckmann, research fellow vid Kings College, London.
Kerri Beckmann
Referens: Beckmann K, Garmo H, Lindahl B, Holmberg L, Stattin P, Adolfsson J, Cruickshank JK, Van Hemelrijck M. Spironolactone use is associated with lower prostate cancer risk: a population-wide case-control study. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2020 Mar 2
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning