Blodtrycksmedicinen spironolakton minskade risken för prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Prostate Cancer Prostatic Diseases undersöktes risken för prostatacancer bland män som behandlades med spironolakton eller thiazider, två vanliga grupper av blodtrycksmediciner. Spironolakton binder sig till steroidreceptorer dvs androgen- och östrogenreceptorer och en biverkan av spironolakton är gynekomasti. Det innebär att spironolakton eventuellt skulle kunna bromsa utvecklingen av prostatacancer. Thiazider däremot binder sig inte till steroidreceptorer och tjänade därför som kontroll. Forskningsstudien genomfördes mha data i PCBaSe med information från bla NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Studiedesignen var en fall-kontrollstudie med fall från NPCR och prostatacancer-fria män matchade på födelseår och bostadsort från bakgrundsbefolkningen. Studien visade att spironolakton minskade risken för prostatacancer med 17% i en multivariatanalys, oddskvot 0.83; 95% konfidensintervall 0.76-0.89, och minskningen var större för män som tog högre dos av läkemedlet. Däremot sågs ingen minskning av risken för män som behandlades med thiazider. – Våra resultat  tyder på att spironolakton bromsar utvecklingen av prostatacancer och resultaten behöver följas upp för att värdera spironolaktonets möjliga roll  som möjlig förebyggande behandling mot prostatacancer säger Kerri Beckmann, research fellow vid Kings College, London.
Kerri Beckmann
Referens: Beckmann K, Garmo H, Lindahl B, Holmberg L, Stattin P, Adolfsson J, Cruickshank JK, Van Hemelrijck M. Spironolactone use is associated with lower prostate cancer risk: a population-wide case-control study. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2020 Mar 2
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...