Få sjukskrivningsdagar bland män som följs med aktiv monitorering

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes antalet sjukskrivningsdagar bland män med låg- och intermediärrisk prostatacancer som antingen opererats, strålbehandlats eller följts med aktiv monitorering. Undersökningen inkluderade 15 902 män diagnosticerade med prostatacancer i arbetsför ålder och baserades på data från NPCR sammanlänkat med data från bland annat Försäkringskassan. – Män som följts med aktiv monitorering hade mindre än hälften så många dagar med sjukskrivning på grund av prostatacancer de första fem åren efter diagnos än män som opererats eller strålbehandlats säger Anna Plym, cancerforskare och förste författare till studien. Nästan alla sjukskrivningsdagar (15 av 17 dagar) hos män som följts med aktiv monitorering kunde tillskrivas män som senare opererats, strålbehandlats eller hormonbehandlats. – Vi såg däremot inga skillnader i antalet sjukskrivningsdagar på grund av psykiska diagnoser mellan behandlingsstrategierna, något som tidigare lyfts fram som en möjlig konsekvens av en obehandlad cancer. Sett ur ett längre perspektiv var påverkan på arbetslivet jämförbar mellan de olika behandlingsstrategierna. Fem år efter diagnos var över 90% av alla män oavsett behandlingsstrategi i arbete eller stod till arbetsmarknadens förfogande avslutar Anna Plym.
Anna Plym
Referens: Plym A, Clements M, Voss M, Holmberg L, Stattin P, Lambe M. Duration of sick leave after active surveillance, surgery or radiotherapy for localised prostate cancer: a nationwide cohort study. BMJ Open. 2020 Mar 9
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...