Få sjukskrivningsdagar bland män som följs med aktiv monitorering

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes antalet sjukskrivningsdagar bland män med låg- och intermediärrisk prostatacancer som antingen opererats, strålbehandlats eller följts med aktiv monitorering. Undersökningen inkluderade 15 902 män diagnosticerade med prostatacancer i arbetsför ålder och baserades på data från NPCR sammanlänkat med data från bland annat Försäkringskassan. – Män som följts med aktiv monitorering hade mindre än hälften så många dagar med sjukskrivning på grund av prostatacancer de första fem åren efter diagnos än män som opererats eller strålbehandlats säger Anna Plym, cancerforskare och förste författare till studien. Nästan alla sjukskrivningsdagar (15 av 17 dagar) hos män som följts med aktiv monitorering kunde tillskrivas män som senare opererats, strålbehandlats eller hormonbehandlats. – Vi såg däremot inga skillnader i antalet sjukskrivningsdagar på grund av psykiska diagnoser mellan behandlingsstrategierna, något som tidigare lyfts fram som en möjlig konsekvens av en obehandlad cancer. Sett ur ett längre perspektiv var påverkan på arbetslivet jämförbar mellan de olika behandlingsstrategierna. Fem år efter diagnos var över 90% av alla män oavsett behandlingsstrategi i arbete eller stod till arbetsmarknadens förfogande avslutar Anna Plym.
Anna Plym
Referens: Plym A, Clements M, Voss M, Holmberg L, Stattin P, Lambe M. Duration of sick leave after active surveillance, surgery or radiotherapy for localised prostate cancer: a nationwide cohort study. BMJ Open. 2020 Mar 9
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...