Strålbehandling av prostatacancer i Sverige 1998-2016

I en nyligen publicerad artikel i Acta Oncologica rapporteras hur prostatacancer behandlats med yttre och inre strålterapi mot prostata i en nationell populations-baserad kohort med hjälp av data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Förändringar över tid i typ av strålning, stråldoser och regionala variationer studerades. Dessutom analyserades tidstrender i cancerspecifik överlevnad. Under studieperioden sågs en ökning av stråldos, en ökad användning av hypofraktionerad strålning och en ökad av behandling av män med högriskcancer. Samtidigt skedde en minskad användning av brachyterapi och en nedgång av behandling av män med lågriskcancer. – Vi fann en längre cancerspecifik överlevnad bland män med intermediär och högriskcancer som behandlades i den senare delen av studieperioden säger Kerri Beckmann, försteförfattare och research fellow vid King´s College, London, Storbritannien. – Det är glädjande att se att den förbättrade strålbehandlingen varit förenad med en förlängd överlevnad avslutar Kerri Beckmann. Referens: Beckmann K, Garmo H, Nilsson P, Franck Lissbrant I, Widmark A, Stattin P. Radical radiotherapy for prostate cancer: patterns of care in Sweden 1998-2016. Acta Oncol. 2020 Mar 3:1-9.
Kerri Beckmann
 
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...