5-alfareduktashämmare och Gleasongradering

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes om 5-alfareduktashämmare (5ARI) dvs finasterid eller dutasterid påverkar Gleasongradering. Bakgrunden till studien är att två randomiserade studier visat en ökad risk för prostatacancer med hög Gleasongrad bland män som behandlats med 5ARI. Mekanismen bakom detta samband är okänd. En hypotes som lanserats är att 5ARI påverkar utseendet av cancern vid mikroskopisk undersökning men inte påverkar risken för progress och död. Om den hypotesen är sann skulle risken för död av prostatacancer bland män med hög Gleasongrad vara lägre bland 5ARI-användare än män som inte använder 5ARI. Forskningsstudien baserades på data i PCBaSe från NPCR, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret. Av 89 227 män som diagnosticerats med prostatacancer mellan juli 2007 och december 2016 hade 5 816 män behandlats med 5ARI mer än 180 dagar och de klassades som 5ARI-användare. Bland män med prostatacancer och samma Gleasongrad fanns det ingen skillnad i risken för prostatacancerdöd mellan de som hade använt 5ARI och de som inte använt 5ARI, dvs studien gav inga hållpunkter för att 5ARI ger en falsk ökning av Gleasongrad. -5ARI-användare hade alltså samma överlevnad som icke-användare inom varje Gleasongrad säger Tiago Bonde Miranda, som är försteförfattare till studien och ST-läkare i urologi i Region Jönköping och doktorand vid Linköpings universitet. – Det betyder att vår studie inte ger något stöd för att 5ARI påverkar det mikroskopiska utseendet av prostatacancer, avslutar Tiago. Referens: Bonde TM, Garmo H, Stattin P, Robinson D. 5α-Reductase inhibitors and risk of prostate cancer death. J Urol. 2020 April
Tiago Bonde Miranda
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...