dec 30, 2015

Värdering av ny Gleasongradering i NPCR

En ny klassifikation av den mikroskopiska bedömningen av prostatacancer har nyligen föreslagits för att bättre beskriva cancerns elakhetsgrad. Den nya graderingen kallas Gleasongradgruppering och går från 1 till 5. Översättningen från den tidigare använda Gleasonsumman blir så här: Gleasongradgrupp (GGG) 1 motsvaras av Gleasonsumma (GS) 6, GGG 2 av GS 7 (3+4), GGG 3 av … Fortsätt läsa Värdering av ny Gleasongradering i NPCR


dec 23, 2015

NPCR publicerar metodarbete

I en nyligen publicerad artikel redovisas hur data i NPCR kompletterat med data från andra sjukvårdsregister och efterundersökningar kan ge en mer komplett och rättvisande bild av behandling av män med prostatacancer och utfall av behandling än med data enbart från NPCR. ”Eftersom allt fler män lever med prostatacancer i många år är det viktigt … Fortsätt läsa NPCR publicerar metodarbete


dec 23, 2015

Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband

I en nyligen publicerad studie i NPCR och Melanomregistret undersöktes om det fanns ett samband mellan melanom och prostatacancer. Studien gjordes eftersom en amerikansk studie i fjol fann att män med prostatacancer hade en ökad risk för melanom och man spekulerade i att detta skulle bero på att bägge cancerformerna stimulerades av testosteron, det manliga … Fortsätt läsa Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband


okt 30, 2015

Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer

I en undersökning som nyligen publicerades i British J Urol Int studerades risken för blodpropp.  Bland män med prostatacancer i PCBaSe som behandlades med GnRH-analog var den relativa risken för blodpropp måttligt men statistiskt säkerställt ökad. Däremot sågs ingen ökning bland män som behandlades med montoterapi med antiandrogen. Den största riskökningen sågs bland män som … Fortsätt läsa Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer


okt 09, 2015

Nu är de regionala årsrapporterna publicerade

De sex regionala upplagorna av årsrapporten från NPCR för 2014 års diagnoser ligger nu upplagda under ”Rapporter”. De regionala rapporterna innehåller samma information som den nationella rapporten men för att underlätta jämförelser inom den egna regionen innehåller de  bara data för  sjukhus och landsting i den egna regionen.


okt 05, 2015

Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet. Koll på läget är gjord för … Fortsätt läsa Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer


aug 12, 2015

”Koll på läget” från NPCR rapporterad internationellt

I en nyligen publicerad artikel i Scandinavian Journal of Urology redovisas ”Koll på läget” från NPCR för en internationell läsekrets. Koll på läget är en styrpanel som visar resultaten för varje enskild urologklinik för tio kvalitetsindikatorer utvalda från Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård. Dessa resultat finns redan tidigare tillgängliga för svenska läsare i årsrapporten för 2013 … Fortsätt läsa ”Koll på läget” från NPCR rapporterad internationellt


aug 12, 2015

PSA över 100 är inte lika med skelettmetastaser

I en studie som nyligen publicerades i Journal of Urology undersöktes risken för skelettmetastaser bland 15 000 män med prostatacancer i NPCR som hade misstänkta skelettmetastaser. Bakgrunden till studien är att de flesta riktlinjer för prostatacancervård anger att PSA över 100 ng/ml är liktydigt med skelettmetastaser. Men detta påstående baseras på ett fåtal ålderstigna studier … Fortsätt läsa PSA över 100 är inte lika med skelettmetastaser


jul 09, 2015

Finasterid och dutasterid ökar inte risken för manlig bröstcancer

Det visar en undersökning som nu publiceras i tidskriften Cancer Causes & Control. Studien baseras på data i NPCR, Cancerregistret, Patientregistret och Läkemedelsregistret och innehåller information om alla män i Sverige som under 2006-2008 behandlades med 5-alfareduktashämmarna finasterid eller dustasterid. Dessa läkemedel minskar vattenkastningsbesvär orsakade av prostataförstoring genom att de krymper prostata. Verkningsmekanismen är att … Fortsätt läsa Finasterid och dutasterid ökar inte risken för manlig bröstcancer


jun 30, 2015

Sömn och prostatacancer

I studie som gjorts i samarbete mellan forskare från Riksmarschen och  NPCR undersöktes sömnmönster och risken för prostatacancer. Inget samband hittades mellan sömnmönster och risken för all prostatacancer eller för avancerad eller spridd sjukdom. Ett sammandrag av studien som publicerades i tidskriften Sleep, nås via länk nedan. Sammanfattning