Impotensmedel ökar inte risk för melanom

Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare i en artikel som publiceras i tidskriften JAMA.  Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband. I fjol rapporterade en forskargrupp från Harvarduniversitetet i Boston, USA, att Viagra, ett läkemedel mot impotens av typen phosphodiesterasinhibitor; PDEi, ökade risken för malignt melanom, en typ av elakartad hudtumör. Man tolkade detta som att melanomcellers tillväxt stimuleras av Viagra. Forskare i NPCR, publicerar idag en undersökning i den medicinska topptidskriften, JAMA, som motsäger dessa fynd. – Vår studie visar att redan uttag av ett enda recept för någon av de tre PDEi-läkemedlen Viagra, Cialis och Levitra var förenat med en statistiskt säkerställd riskökning för melanom, vilket talar emot ett biologiskt orsakssamband, säger Pär Stattin, som lett undersökningen. Studien visar att risken var högst för tidiga, ytliga melanom, vilket också talar mot ett orsakssamband mellan PDEi och melanom. Undersökningen visar dessutom att män som tog ut dessa recept oftare var friska och hade högre inkomst än kontrollmän. Det är inte är överraskande eftersom dessa läkemedel inte omfattas av läkemedelsförmånen, dvs inte är rabatterade. Undersökningen, som var mer 30 gånger större än den amerikanska studien, gjordes med hjälp av data från PCBaSe, Läkemedelsregistret, Melanomregistret och flera andra sjukvårdsregister och demografiska databaser. -De svenska kvalitetsregistren är en fantastisk källa till kunskap om den här typen av samband. Den unika detaljrikedomen i våra register gör att vi ofta kan vara ”Mythbusters” och avfärda samband som med största sannolikhet inte är orsakssamband. Vår undersökning talar för att män som använder impotensläkemedel solar mer, är mer hälsomedvetna och oftare söker vård för små hudförändringar, vilket medför ökad risk för melanom. Resultaten talar emot att dessa läkemedel stimulerar tillväxten av melanomceller. Starkt solljus är den absolut viktigaste riskfaktorn för melanom så det bästa skyddet mot melanom är att skydda sig mot stark UV-bestrålning, avslutar Pär Stattin. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning