TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Långtidsuppföljning av symtom bland män med lokaliserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i BJU International baserad på män med prostatacancer i NPCR rapporterades svaren på symtomenkäter bland män med en medelålder av 75 år tolv år efter behandling för lokaliserad prostatacancer. Män med prostatacancer hade jämfört med kontrollmän utan prostatacancer i samma ålder högre förekomst av Erektil dysfunktion, 87 % jämfört med 62 %, urininkontinens 20 % jämfört med 6 % och tarmbesvär 14 % jämfört med 7 %. Män som genomgått flera olika behandlingar, t. ex. operation följt av strålterapi och hormonbehandling hade högst förekomst av besvär. Studien visar att män som behandlats för prostatacancer har ökad förekomst av lokalbesvär under lång tid efter behandlingen.

Sammanfattning