Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer

I en undersökning som nyligen publicerades i British J Urol Int studerades risken för blodpropp.  Bland män med prostatacancer i PCBaSe som behandlades med GnRH-analog var den relativa risken för blodpropp måttligt men statistiskt säkerställt ökad. Däremot sågs ingen ökning bland män som behandlades med montoterapi med antiandrogen. Den största riskökningen sågs bland män som bytte från antiandrogen till GnRH-analog och den risken ökade med tiden. Detta talar för att progress i grundsjukdom som föranledde terapibytet också ökar risken för blodpropp påpekar Sean O´Farrell, försteförfattare på arbetet och doktorand vid Kings College i London. Fynden ger inga hållpunkter för att ändra synen på indikationen för hormonbehandling vid avancerad prostatacancer eller i tillägg vid strålbehandling, men stärker uppfattningen att hormonbehandling inte ska användas vid lågriskcancer avslutar Jan Adolfsson som lett studien.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...