Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer

I en undersökning som nyligen publicerades i British J Urol Int studerades risken för blodpropp.  Bland män med prostatacancer i PCBaSe som behandlades med GnRH-analog var den relativa risken för blodpropp måttligt men statistiskt säkerställt ökad. Däremot sågs ingen ökning bland män som behandlades med montoterapi med antiandrogen. Den största riskökningen sågs bland män som bytte från antiandrogen till GnRH-analog och den risken ökade med tiden. Detta talar för att progress i grundsjukdom som föranledde terapibytet också ökar risken för blodpropp påpekar Sean O´Farrell, försteförfattare på arbetet och doktorand vid Kings College i London. Fynden ger inga hållpunkter för att ändra synen på indikationen för hormonbehandling vid avancerad prostatacancer eller i tillägg vid strålbehandling, men stärker uppfattningen att hormonbehandling inte ska användas vid lågriskcancer avslutar Jan Adolfsson som lett studien.
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...