Risk för blodpropp hos män med hormonbehandlad prostatacancer

I en undersökning som nyligen publicerades i British J Urol Int studerades risken för blodpropp.  Bland män med prostatacancer i PCBaSe som behandlades med GnRH-analog var den relativa risken för blodpropp måttligt men statistiskt säkerställt ökad. Däremot sågs ingen ökning bland män som behandlades med montoterapi med antiandrogen. Den största riskökningen sågs bland män som bytte från antiandrogen till GnRH-analog och den risken ökade med tiden. Detta talar för att progress i grundsjukdom som föranledde terapibytet också ökar risken för blodpropp påpekar Sean O´Farrell, försteförfattare på arbetet och doktorand vid Kings College i London. Fynden ger inga hållpunkter för att ändra synen på indikationen för hormonbehandling vid avancerad prostatacancer eller i tillägg vid strålbehandling, men stärker uppfattningen att hormonbehandling inte ska användas vid lågriskcancer avslutar Jan Adolfsson som lett studien.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...