Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband

I en nyligen publicerad studie i NPCR och Melanomregistret undersöktes om det fanns ett samband mellan melanom och prostatacancer. Studien gjordes eftersom en amerikansk studie i fjol fann att män med prostatacancer hade en ökad risk för melanom och man spekulerade i att detta skulle bero på att bägge cancerformerna stimulerades av testosteron, det manliga könshormonet. I den svenska studien fann man visserligen ett samband med ökad risk för melanom bland män med prostatacancer men sambandet talade starkt emot testosteron som den gemensamma orsaken. Risken var högst för ytligt melanom bland män med prostatacancer av lågrisktyp medan däremot det inte fanns någon ökad risk för mer aggressiva melanom. Dessutom fanns ett samband mellan basaliom, en annan typ av hudcancer, och prostatacancer. Dessa samband talar starkt emot att testosteron är en gemensam riskfaktor för melanom och prostatacancer. ”Vi bedömer att ökningen av basaliom och melanom de sista 20 åren beror på  ändrade solvanor och ökningen av prostatacancer beror ökad PSA-testning” säger Frederik Thomsen som lett studien. Sammanfattning Risk of malignant melanoma in men with prostate cancer. Nationwide, population-based cohort study
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...