Melanom och prostatacancer- inget orsaksamband

I en nyligen publicerad studie i NPCR och Melanomregistret undersöktes om det fanns ett samband mellan melanom och prostatacancer. Studien gjordes eftersom en amerikansk studie i fjol fann att män med prostatacancer hade en ökad risk för melanom och man spekulerade i att detta skulle bero på att bägge cancerformerna stimulerades av testosteron, det manliga könshormonet. I den svenska studien fann man visserligen ett samband med ökad risk för melanom bland män med prostatacancer men sambandet talade starkt emot testosteron som den gemensamma orsaken. Risken var högst för ytligt melanom bland män med prostatacancer av lågrisktyp medan däremot det inte fanns någon ökad risk för mer aggressiva melanom. Dessutom fanns ett samband mellan basaliom, en annan typ av hudcancer, och prostatacancer. Dessa samband talar starkt emot att testosteron är en gemensam riskfaktor för melanom och prostatacancer. ”Vi bedömer att ökningen av basaliom och melanom de sista 20 åren beror på  ändrade solvanor och ökningen av prostatacancer beror ökad PSA-testning” säger Frederik Thomsen som lett studien. Sammanfattning Risk of malignant melanoma in men with prostate cancer. Nationwide, population-based cohort study
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...