TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

PSA över 100 är inte lika med skelettmetastaser

I en studie som nyligen publicerades i Journal of Urology undersöktes risken för skelettmetastaser bland 15 000 män med prostatacancer i NPCR som hade misstänkta skelettmetastaser. Bakgrunden till studien är att de flesta riktlinjer för prostatacancervård anger att PSA över 100 ng/ml är liktydigt med skelettmetastaser. Men detta påstående baseras på ett fåtal ålderstigna studier med ett fåtal fall av metastaserad prostatacancer, som mest 200 fall.

I studien från NPCR  fann man att 7 521 män som hade PSA över 100 och hade genomgått skelettundersökning hade 5,462 (75%) skelettmetastaser medan 1,879 (25%) inte hade några metastaser vid undersökningen. Män med PSA över 100 och metastaser på skelettundersökningen  hade 24% prostatacancer-specifik femårsöverlevnad medan män som hade PSA över 100 men inga metastaser hade en motsvarande  överlevnad på 72%, dvs tre gånger bättre överlevnad! Resultaten visar att PSA-värden över 100 inte är liktydiga med skelettmetastaser och att män med avancerad prostatacancer bör genomgå skelettundersökning för korrekt stadieindelning.

Sammanfattning