jun 30, 2015

NPCR i Almedalen

NPCR deltog den 29 juni i ett välbesökt seminarium i Almedalen: “Guldgruvan 5 år senare, har kvalitetsregister förbättrat vården?”. Under titeln ”Skräddarsydd behandling av prostatacancer” visades att användningen av aktiv monitorering av män med prostatacancer av mycket lågrisk typ ökat från 57 %  år 2009 till 91 % år 2014. Seminariet sändes som ett webseminarium och kan … Fortsätt läsa NPCR i Almedalen


jun 23, 2015

Impotensmedel ökar inte risk för melanom

Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare i en artikel som publiceras i tidskriften JAMA.  Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband. I fjol rapporterade en forskargrupp från Harvarduniversitetet i Boston, USA, att Viagra, ett läkemedel mot impotens av typen phosphodiesterasinhibitor; PDEi, ökade risken för … Fortsätt läsa Impotensmedel ökar inte risk för melanom


maj 29, 2015

Långtidsuppföljning av symtom bland män med lokaliserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i BJU International baserad på män med prostatacancer i NPCR rapporterades svaren på symtomenkäter bland män med en medelålder av 75 år tolv år efter behandling för lokaliserad prostatacancer. Män med prostatacancer hade jämfört med kontrollmän utan prostatacancer i samma ålder högre förekomst av Erektil dysfunktion, 87 % jämfört med … Fortsätt läsa Långtidsuppföljning av symtom bland män med lokaliserad prostatacancer


apr 01, 2015

Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader

Det visar resultaten från en studie i NPCR som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology. Studien omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp i Sverige mellan 2001 och 2012. Högrisk prostatacancer leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i … Fortsätt läsa Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader


mar 06, 2015

Hormonbehandling av prostatacancer och hjärtsjukdom

Hormonbehandling med GnRH-analoger, antiandrogener och kirurgisk kastration används som behandling vid avancerad prostatacancer. Resultaten från tidigare studier har varit motstridiga om dessa läkemedel ökar risken för hjärtsjukdom. I en studie som publicerats 3 mars i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clin Oncol undersökte forskare från Storbritannien och Sverige sambandet mellan hormonbehandling och hjärtsjukdom. Med hjälp … Fortsätt läsa Hormonbehandling av prostatacancer och hjärtsjukdom


feb 20, 2015

PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer

PSA-testning identifierar grupper av män med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer upp till 20 år efter undersökning visar en studie publicerad i European Urology som baserades på frysta blodprover från drygt 5 000 män i Västerbottens hälsoundersökningar kombinerat med data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Bland män med måttligt förhöjda PSA-värden kunde en panel … Fortsätt läsa PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer


jan 27, 2015

Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent. I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer … Fortsätt läsa Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd