TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent.

I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer medan däremot var en viktsuppgång på mer än fem procent av kroppsvikten kopplad till en fördubbling av risken för död i prostatacancer.

Lägg länk till studien 

Den andra studien undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och risken för prostatacancer med hjälp av data från Riksmarschen och NPCR. Inget samband mellan fysisk aktivitet och prostatacancer kunde påvisas i den studien.

Lägg länk till studien

Den tredje studien undersökte samband mellan fysisk aktivitet och risk för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan hög fysisk aktivitet och lägre risk för prostatacancerdöd.

Lägg länk till studien

Sammantaget ger dessa studier ett visst stöd för att viktskontroll och motion minskar risken för spridning av prostatacancer och kan vara av värde för män med prostatacancer.