Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent. I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer medan däremot var en viktsuppgång på mer än fem procent av kroppsvikten kopplad till en fördubbling av risken för död i prostatacancer. Lägg länk till studien  Den andra studien undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och risken för prostatacancer med hjälp av data från Riksmarschen och NPCR. Inget samband mellan fysisk aktivitet och prostatacancer kunde påvisas i den studien. Lägg länk till studien Den tredje studien undersökte samband mellan fysisk aktivitet och risk för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan hög fysisk aktivitet och lägre risk för prostatacancerdöd. Lägg länk till studien Sammantaget ger dessa studier ett visst stöd för att viktskontroll och motion minskar risken för spridning av prostatacancer och kan vara av värde för män med prostatacancer.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...