Övervikt, fysisk aktivitet och risk för prostatacancer och prostatacancerdöd

Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet och prostatacancer har studerats i tre nyligen publicerade studier där data i NPCR ingått som en viktig komponent. I den första studien undersöktes sambandet mellan övervikt, viktsförändring och risken för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Forskarna fann inget samband mellan övervikt och risk för prostatacancer medan däremot var en viktsuppgång på mer än fem procent av kroppsvikten kopplad till en fördubbling av risken för död i prostatacancer. Lägg länk till studien  Den andra studien undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och risken för prostatacancer med hjälp av data från Riksmarschen och NPCR. Inget samband mellan fysisk aktivitet och prostatacancer kunde påvisas i den studien. Lägg länk till studien Den tredje studien undersökte samband mellan fysisk aktivitet och risk för död i prostatacancer bland män i Uppföljningsstudien i NPCR. Det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan hög fysisk aktivitet och lägre risk för prostatacancerdöd. Lägg länk till studien Sammantaget ger dessa studier ett visst stöd för att viktskontroll och motion minskar risken för spridning av prostatacancer och kan vara av värde för män med prostatacancer.
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...