Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader

Det visar resultaten från en studie i NPCR som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology. Studien omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp i Sverige mellan 2001 och 2012. Högrisk prostatacancer leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Om mannens förväntade kvarvarande livstid är kortare än fem år, även om han skulle botas från prostatacancern, rekommenderas istället hormonbehandling som oftast kan bromsa cancern tills mannen dör av andra orsaker. Genom att analysera information från flera nationella register i forskningsdatabasen PCBaSe, bl a om övriga sjukdomar, beräknades den förväntade kvarvarande livstid som de 19 000 männen hade haft, om de hade botats från prostatacancern. Användningen av operation och strålbehandling överensstämde väl med den förväntade kvarvarande livstiden för män som var under 70 år gamla, medan många för övrigt friska män i sjuttioårsåldern inte fick den rekommenderade behandlingen, trots en lång förväntad kvarvarande livstid. Andelen män mellan 70 och 80 år som opererades eller strålbehandlades ökade från 15 till 38 procent mellan 2001 och 2012, men med en upp till trefaldig variation mellan olika landsting i slutet av studieperioden. Resultaten fram till 2013 från enskilda kliniker och landsting finns i årsrapporten I NPCR. De stora skillnaderna mellan olika landsting avspeglar troligen att behandlingsbesluten ofta inte baseras på tillräckligt ingående diskussioner med de drabbade männen om vad de kan förvänta sig efter en operation, strålbehandling eller enbart hormonell behandling. Varierande kunskaper om äldre mäns förväntade kvarvarande livstid kan också bidra till skillnaderna, säger Ola Bratt, docent I urologi vid Lunds universitet. Men, fortsätter han, notera att studien gäller högriskcancer. En stor del av all prostatacancer som diagnostiseras är av lågrisktyp, som sällan bör föranleda operation eller strålning för män över 70 års ålder. Sammanfattningsvis bör en större andel av män i sjuttioårsåldern med prostatacancer av högrisktyp erbjudas botande behandling, avslutar Ola Bratt. Länk till artikeln
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...