Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas, med stora regionala skillnader

Det visar resultaten från en studie i NPCR som publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology. Studien omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp i Sverige mellan 2001 och 2012. Högrisk prostatacancer leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Om mannens förväntade kvarvarande livstid är kortare än fem år, även om han skulle botas från prostatacancern, rekommenderas istället hormonbehandling som oftast kan bromsa cancern tills mannen dör av andra orsaker. Genom att analysera information från flera nationella register i forskningsdatabasen PCBaSe, bl a om övriga sjukdomar, beräknades den förväntade kvarvarande livstid som de 19 000 männen hade haft, om de hade botats från prostatacancern. Användningen av operation och strålbehandling överensstämde väl med den förväntade kvarvarande livstiden för män som var under 70 år gamla, medan många för övrigt friska män i sjuttioårsåldern inte fick den rekommenderade behandlingen, trots en lång förväntad kvarvarande livstid. Andelen män mellan 70 och 80 år som opererades eller strålbehandlades ökade från 15 till 38 procent mellan 2001 och 2012, men med en upp till trefaldig variation mellan olika landsting i slutet av studieperioden. Resultaten fram till 2013 från enskilda kliniker och landsting finns i årsrapporten I NPCR. De stora skillnaderna mellan olika landsting avspeglar troligen att behandlingsbesluten ofta inte baseras på tillräckligt ingående diskussioner med de drabbade männen om vad de kan förvänta sig efter en operation, strålbehandling eller enbart hormonell behandling. Varierande kunskaper om äldre mäns förväntade kvarvarande livstid kan också bidra till skillnaderna, säger Ola Bratt, docent I urologi vid Lunds universitet. Men, fortsätter han, notera att studien gäller högriskcancer. En stor del av all prostatacancer som diagnostiseras är av lågrisktyp, som sällan bör föranleda operation eller strålning för män över 70 års ålder. Sammanfattningsvis bör en större andel av män i sjuttioårsåldern med prostatacancer av högrisktyp erbjudas botande behandling, avslutar Ola Bratt. Länk till artikeln
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...