PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer

PSA-testning identifierar grupper av män med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer upp till 20 år efter undersökning visar en studie publicerad i European Urology som baserades på frysta blodprover från drygt 5 000 män i Västerbottens hälsoundersökningar kombinerat med data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Bland män med måttligt förhöjda PSA-värden kunde en panel av kallikreiner (ämnen som är ”släktingar” till PSA) urskilja en grupp av män som hade drygt 15 % risk att drabbas av metastaserad prostatacancer medan män med PSA-värden under 1 ng/ml vid 60-års ålder hade ungefär en halv procents risk att drabbas under 20 års uppföljning och likartade resultat sågs för 50-åriga män. Däremot kunde inte prover tagna vid 40-års ålder urskilja vilka män som hade hög och låg risk, vilket talar för att PSA-testning inte ska starta före 50 år.  Kombinationen av frysta blodprover som sparats upp till två decennier, undersökning av nya biomarkörer, data från NPCR kompletterade med journalgenomgångar och en mycket omfattande statistisk analys gör att resultaten från den här studien står på mycket säker grund, säger Pär Stattin en av författarna till artikeln. Länk till studien
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...