PSA-test identifierar grupper med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer

PSA-testning identifierar grupper av män med hög och låg risk för metastaserad prostatacancer upp till 20 år efter undersökning visar en studie publicerad i European Urology som baserades på frysta blodprover från drygt 5 000 män i Västerbottens hälsoundersökningar kombinerat med data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Bland män med måttligt förhöjda PSA-värden kunde en panel av kallikreiner (ämnen som är ”släktingar” till PSA) urskilja en grupp av män som hade drygt 15 % risk att drabbas av metastaserad prostatacancer medan män med PSA-värden under 1 ng/ml vid 60-års ålder hade ungefär en halv procents risk att drabbas under 20 års uppföljning och likartade resultat sågs för 50-åriga män. Däremot kunde inte prover tagna vid 40-års ålder urskilja vilka män som hade hög och låg risk, vilket talar för att PSA-testning inte ska starta före 50 år.  Kombinationen av frysta blodprover som sparats upp till två decennier, undersökning av nya biomarkörer, data från NPCR kompletterade med journalgenomgångar och en mycket omfattande statistisk analys gör att resultaten från den här studien står på mycket säker grund, säger Pär Stattin en av författarna till artikeln. Länk till studien
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...