Hormonbehandling av prostatacancer och hjärtsjukdom

Hormonbehandling med GnRH-analoger, antiandrogener och kirurgisk kastration används som behandling vid avancerad prostatacancer. Resultaten från tidigare studier har varit motstridiga om dessa läkemedel ökar risken för hjärtsjukdom. I en studie som publicerats 3 mars i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clin Oncol undersökte forskare från Storbritannien och Sverige sambandet mellan hormonbehandling och hjärtsjukdom. Med hjälp av data från NPCR och PCBaSe fann forskarna att risken för hjärtsjukdom bland hormonbehandlade män ökade framförallt under det första behandlingsåret.  Risken var högst bland män som hade haft två eller flera episoder med hjärtsjukdom föregående år men att för övriga män var riskökningen måttlig. Studien visar att det är viktigt att hormonbehandling enbart ges när det finns god grund för behandling säger Mieke Van Hemelrijck, forskare vid Kings College, London som lett studien. I Sverige har hormonbehandling vid lågriskcancer minskat och är idag mycket ovanlig.   Länk till studie
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...