Regionala årsrapporter

Diagnosår 2016

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd

Diagnosår 2015

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd

Diagnosår 2014

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd

 

Diagnosår 2013

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd

 

Diagnosår 2012

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd

 

Diagnosår 2011

Norra regionen

Uppsala Örebro regionen

Stockholm Gotland regionen

Sydöstra regionen

Region Väst

Region Syd