Tidigare årsrapporter

Diagnosår 2020

Stockholm-Gotlands region

Mellansveriges region

Sydöstra regionen

Södra regionen

Västra regionen

Norra regionen

Diagnosår 2019

Stockholm-Gotlands region

Uppsala-Örebros region

Sydöstra regionen

Södra regionen

Västra regionen

Norra regionen