Nomogram

Nomogram för återfallsfri överlevnad efter prostatektomi

Detta nomogram baseras på data i Femårsuppföljningen som gjordes på män i NPCR som diagnostiserades under åren 2003-2006.
I uppföljningen ingick män under 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer; kliniskt lokalstadium T1, T2, PSA under 20 ng/ml och som inte hade inte lymfkörtelmetastaser eller skelettmetastaser.  Nomogrammet räknar ut sannolikheten för återfallsfri överlevnad, dvs progressionsfri överlevnad baserad på PSA, antal biopsikolvar med cancer, antal biopsikolvar utan cancer, lokalt kliniskt T-stadium och Gleasongradering gjord före prostatektomi. Återfall bestod i 95% av PSA-återfall dvs PSA över 0.2 ng/ml.

Gör så här för att få beräkna sannolikheten för progressionsfri överlevnad efter radikal prostatektomi:

Fyll i:

PSA-värde (mätt före operation)

Antal biopsikolvar

Lokalt T-stadium

Primär Gleasongrad  2-3 eller 4-5

Sekundär 2-3 eller 4-5

Kalkylatorn beräknar då  risken för återfall år 1-5 efter operation och procentsatserna visas i den översta raden.

Referens: Prediction of clinical progression after radical prostatectomy in a nationwide population-based short, A Bjartell, M Bottai J Persson, O Bratt, J-E Damber, P Stattin, O Akre. Scand J Urol. 2016.

Sammanfattning

Risk of bone metastasis

10
Stage (DRE)
Gleason score

1.4% risk of bone metastasis

This app is © 2019 Rebecka Arnsrud Godtman and Henrik Kjölhede.

Reference:

Arnsrud Godtman A, Månsson M, Bratt O, Robinsson D, Johansson E, Stattin P, Kjölhede H. Development and validation of a prediction model for identifying prostate cancer patients who can avoid pretreatment imaging for bone metastasis: A nation-wide population-based study. In manuscript.