Utdelade baslinjeenkäter per sjukhus och månad

På INCA-plattformen redovisas under fliken ’PROM’ data för utdelade enkäter, resultat på gruppnivå och individnivå i interaktiva rapporter där man väljer behandling, tidsintervall för behandling, jämförelsenivå etc. Figuren nedan visar hur andel utdelade/besvarade enkäter redovisas på INCA-plattformen.

Redovisat sjukhus är i första hand det sjukhus som initierat enkäten (gäller framför allt baseline), och i andra hand behandlande sjukhus (gäller framför allt uppföljningsenkäterna som skickas ut centralt).