Utdelade baslinjeenkäter per sjukhus och månad

I NPCR:s primärregister på INCA-plattformen redovisas under fliken PROM utdelade enkäter och resultat på gruppnivå i interaktiva rapporter. Här kan man välja behandling, tidsintervall för behandling, jämförelsenivå etc. Figuren nedan visar hur andel utdelade/besvarade enkäter redovisas.

Redovisat sjukhus är i första hand det sjukhus som initierat enkäten (gäller framför allt baslinjeenkäten), och i andra hand behandlande sjukhus.