Uppföljning

En nationell enkäthandläggare skickar inloggningsuppgifter och uppmaning att fylla i PROM-enkäten till patienten tre och tolv månader efter behandling, utifrån operationsdatum för prostatektomi respektive slutdatum för strålterapi och startdatum för seeds-behandling. Det är därför viktigt att dessa datum registreras i NPCR inom två månader efter avslutad terapi.

En månad efter första utskicket skickas en påminnelse till de som inte svarat på uppföljningsenkäten.

Vi arbetar nu med att införa ett system där en inloggning kan användas flera gånger vilket gör det möjligt att besvara enkäten före återbesök efter behandling.