Uppföljning

En nationell enkäthandläggare skickar inloggningsuppgifter och uppmaning att fylla i PROM-enkäten till patienten tre och tolv månader efter behandling, utifrån operationsdatum för prostatektomi respektive slutdatum för strålterapi och startdatum för seeds-behandling. Det är därför viktigt att dessa datum registreras i NPCR inom två månader efter avslutad terapi.

En månad efter första utskicket skickas en påminnelse till de som inte svarat på uppföljningsenkäten.

Slutdatum för strålbehandling är en ny variabel på strålformuläret från 2018-01-01. Det kan i vissa fall finnas flera slutdatum, och det är det senaste av dessa datum som ska initiera utskick.