Uppföljning av PROM kurativ

Nu finns möjligheten för vårdgivare att själva skicka ut uppföljningsenkäter via IPÖ efter kurativt syftande behandling. Ett år efter prostatektomi, vid slutdatum för strålterapi och vid startdatum för seeds-behandling skickar NPCR centralt ut en uppföljningsenkät till patienten. Patienter som ej besvarat enkäten inom en månad får en påminnelse av NPCR. Den tidigare centralt utskickade tre-månaders enkäten utgår.