Uppföljning

Uppföljning sker centralt av NPCR när patienten genomgått prostatektomi, vid slutdatum för strålterapi och startdatum för seeds-behandling tre och tolv månader efter behandling. En påminnelse skickas, efter en månad, till de patienter som ej svarat på uppföljningsenkäterna.