Kom igång med PROM

Här får du som vårdgivare information om vad som behöver göras för att införa PROM  på din klinik.

PROM vid kurativ behandling
Vårdgivare som utreder, diagnostiserar och/eller behandlar prostatacancer kan distribuera baslinjeenkäter och uppföljningsenkäter. Vanligtvis distribueras baslinje-enkäten av den vårdgivare där behandlingsbeslut tas.

PROM för avancerad prostatacancer
Vårdgivare som arbetar i IPÖ med patienter i kastrationsresistent sjukdomsfas och vill komma igång med PROM för denna patientgrupp kontakta diagnoskoordinator för IPÖ prostatacancer nina.hageman@medinina.se.

Implementeringstips vid införande av PROM kurativ på klinik via IPÖ

Användarkonto för att generera enkäter
För att få tillgång till IPÖ som enkäthandläggare skickar du in en ansökan till ditt Regionala cancercentrum (RCC). Ansökan om användarkonton

Generera enkäter på kliniken
När patienten beslutat att genomgå kurativ behandling registrerar enkäthandläggaren patienten i IPÖ, förutsatt att patienten är ansluten till 1177 får patienten ett meddelande i 1177 att besvara enkäten. Patienter som inte är anslutna till 1177 får ett följebrev tillskickat sig med uppmaningen att logga in på incanet.se med BankID alternativt på svar.incanet.se och med hjälp av upprepningsbar kod

För att uppnå en hög svarsfrekvens rekommenderas att enkät-utskicken sker via 1177. För de patienter som inte har tillgång till 1117 rekommenderas att brevet delas ut i samband med behandlingsbeslutet och uppföljningsbesöket på kliniken och att patienten besvarar enkäten på plats innan mottagningsbesöket.

Efter behandling bör patienten motiveras att besvara uppföljningsenkäter när dessa skickas ut centralt från NPCR.

För mer information kontakta nina.hageman@medinina.se. för ett digitalt möte via Teams. På mötet går vi igenom hur man loggar in i IPÖ , visar systemets funktionalitet för att generera enkäter och ger tips på hur ni snabbt kan komma igång med enkätutskick.