Kom igång med PROM

Här får du som vårdgivare information om vad som behöver göras för att införa PROM  på din klinik.

PROM vid kurativ behandling
Kliniker som utreder, diagnostiserar och/eller behandlar prostatacancer kan distribuera en baslinjeenkät. Vanligtvis distribueras enkäten av den klinik där behandlingsbeslut tas.

För mer information kontakta  cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se  för ett digitalt möte via Teams. På mötet går vi igenom administrationssystemet för PROM, visar systemets funktionalitet och ger tips på hur ni snabbt kan komma igång.

Läs mer om implementering här.

PROM icke kurativ

Kliniker som arbetar i IPÖ med patienter i kastrationsresistent sjukdomsfas  och  vill komma igång med PROM för denna patientgrupp kontakta diagnoskoordinator för IPÖ prostatacancer  nina.hageman@sll.se.

Enkäthandläggarroll på INCA-plattformen
För att få tillgång till PROM:s administrationssystem som enkäthandläggare skickar du in en ansökan till ditt Regionala cancercentrum (RCC). Ansökningsblankett finns här.

Skapa enkätkod
När patienten har beslutat att genomgå kurativ behandling registrerar enkäthandläggaren patienten i PROM-administrationssystem och ett informationsbrev till patienten skapas. Brevet innehåller en kod som patienten använder för att nå sin enkät.

För att uppnå en hög svarsfrekvens på baslinjeenkäten rekommenderas att brevet, inklusive kod, delas ut i samband med behandlingsbeslut och att enkäten besvaras på kliniken. NPCR erbjuder varje klinik två läsplattor för att patienten ska kunna besvara enkäten på plats. Kontakta cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se för att beställa läsplattor.

Vid återbesök efter behandling bör patienten motiveras att besvara uppföljningsenkäter när dessa skickas ut centralt från NPCR.