För att komma igång

Här hittar du information och tips om hur ni enklast kommer igång med ePROM på er klinik.

Startmöte
För att komma igång med ePROM kan du kontakta Maria Nyberg om du önskar organisera ett startmöte tillsammans med NPCR.

Kontakta också Maria om du vill ha information om den nya registreringen av ePROM på till exempel regionala urologimöten.

Maria Nyberg
maria.nyberg@vgregion.se

Läsplattor för enkätsvar
NPCR förser varje klinik med två läsplattor, i syfte att patienten ska besvara enkäten medan han fortfarande befinner sig på kliniken. Mer om detta nedan.
Kontakta maria.nyberg@vgregion.se för att beställa läsplattor till din klinik.