För att komma igång

Här hittar du information och tips om hur ni enklast kommer igång med ePROM på er klinik

Startmöte
För att komma igång med ePROM kan du kontakta cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se om du önskar organisera ett startmöte tillsammans med NPCR.

Kontakta också Cecilia om du vill ha information om registrering av ePROM på till exempel regionala urologimöten.

Läsplattor för enkätsvar
NPCR förser varje klinik med två läsplattor i syfte att patienten ska besvara enkäten medan han fortfarande befinner sig på kliniken.
Kontakta cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se för att beställa läsplattor till din klinik.