Kom igång med ePROM

Här får du som vårdgivare information om vad som behöver göras för att införa ePROM baslinjeenkät på din klinik.

Kontakta gärna cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se för ett digitalt möte via Teams. På mötet går vi igenom administrationssystemet för ePROM, visar systemets funktionalitet och ger tips på hur ni snabbt kan komma igång.

Läs mer om implementering här.

Baslinjeenkät
Kliniker som utreder, diagnostiserar och/eller behandlar prostatacancer kan distribuera en baslinjeenkät. Vanligtvis distribueras enkäten av den klinik där behandlingsbeslut tas.

Enkäthandläggarroll på INCA-plattformen
För att få tillgång till ePROM:s administrationssystem som enkäthandläggare skickar du in en ansökan till ditt Regionala cancercentrum (RCC). Ansökningsblankett finns Här- Hyperlänka.

Skapa enkätkod
När patienten har beslutat att genomgå kurativ behandling registrerar enkäthandläggaren patienten i PROM-administrationssystem och ett informationsbrev till patienten skapas. Brevet innehåller en kod som patienten använder för att nå sin enkät. Inom kort kan patienten alternativt logga in med sitt BankID på https://e-tjanster.incanet.se/ och besvara enkäten.

För att uppnå hög svarsfrekvens rekommenderas att brevet, inklusive kod, delas ut i samband med behandlingsbeslut och att enkäten besvaras på kliniken. NPCR erbjuder varje klinik två läsplattor för att patienten ska kunna besvara enkäten på plats.
Kontakta cecilia.bjalkelid-martedal@sll.se för att beställa läsplattor.

Vid återbesök efter behandling bör patienten motiveras att besvara uppföljningsenkäter när dessa skickas ut centralt från NPCR.