Detta gör ni på kliniken

Här får du som vårdgivare inom prostatacancer information om vad som behöver göras på kliniken för att dela ut ePROM-enkäter

För att få rollen lokal enkäthandläggare skickar du in en ansökan till ditt Regionala cancercentrum (RCC). Ansökningsblankett finns under Dokument.

Grundregeln är att baslinjeenkäten distribueras av den klinik där behandlingsbeslut tas.
Andra kliniker kan naturligtvis också dela ut enkäten om den inte delats ut enligt ovan, till exempel vid mottagningsbesök inför terapi.

Patienten svarar på enkäten
När patienten har beslutat att genomgå kurativ behandling registrerar den lokala enkäthandläggaren patienten i PROM-administrationssystemet på INCA.

I INCA skriver enkäthandläggaren ut ett informationsbrev som patienten får direkt i handen. Brevet innehåller en kod som patienten använder för att nå sin enkät på INCA. Inom kort kan patienten alternativt logga in med sitt BankID på https://e-tjanster.incanet.se/ och besvara enkät.

Bäst är att enkäten besvaras på klinikens läsplatta direkt efter att patienten fått sin kod. På så sätt nås högst svarsfrekvens.

Näst bäst är att patienten svarar på enkäten på egen dator i hemmet. Patienten går då in på www.incasvar.se och loggar in med kod/BankID.

Vid återbesök efter behandling bör patienten motiveras att besvara uppföljningsenkät när dessa skickas ut.