Kontakt

För mer information kontakta:

npcr@npcr.se

Information om registreringsrutiner i NPCR:

031-342 45 89

Copyright

© Copyright Karolinska Institutet 2012.
All rights reserved.
Fotografier: Gunnar Aus