Koll på läget

Sedan november 2014 finns Koll på läget urologi och sedan september 2015 även Koll på läget onkologi, en styrpanel på INCA. Koll på läget redovisar klinikens resultat för utvalda kvalitetsindikatorer. Ett exempel på koll på läget visas nedan, klicka på bilden om du vill se detaljer.

Förklaring till Koll på läget urologi (PDF)

Koll på läget urologi – Diagnosår 2014 per enhet

kpl_onkologi
Förklaring till Koll på läget onkologi (PDF)

INCA-användare kan också se resultaten för den egna kliniken jämfört med regionens sjukhus eller alla landsting samt riksgenomsnittet. För att ta del av rapporterna logga in som vanligt på INCA (kan nås via www.cancercentrum.se).

Om du inte har tillgång till INCA, kan du som är kliniker, ta kontakt med ditt regionala RCC för att få inloggningsuppgifter.

Kontaktpersoner för INCA-inloggning

RCC Stockholm-Gotland; gabriella.thoren-berglund at sll.se

RCC Syd; christina.p.nilsson at skane.se

RCC Norr;  kerstin.rehn at vll.se

RCC Väst; marie-louise.jakobsson at rccvast.se

RCC Uppsala Örebro; david.digholm at akademiska.se

RCC Sydöst; marita.wormen at regionostergotland.se

One thought on “Koll på läget”

Kommentarer inaktiverade.