Medarbetare

Styrgrupp & processledare

Nationell styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledamöter

Registerhållare och ordförande

Pär Stattin, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Norra regionen 

Camilla Thellenberg, processledare, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Johan Styrke, Urologklinken, Sundsvalls sjukhus

Anders Widmark, onkologrepresentant, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Uppsala-Örebro regionen

Ove Andrén, processledare, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Ann-Sofi Fransson, Onkologikliniken, Sjukhuset i Gävle

Stockholm-Gotland regionen

Stefan Carlsson, processledare, Urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna

Marie Hjälm-Eriksson, processledare, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Magnus Törnblom, Urologkliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Sydöstra regionen

David Robinsson, processledare, Urologkliniken, Jönköpings län

Mats Andén, Onkologkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Västra regionen

Johan Stranne, processledare, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ingela Franck Lissbrant, processledare, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jonas Hugosson, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Södra regionen

René Blom, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset SUS, Lund

Representanter för patolologi

Lars Egevad, Avd för klin patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Patientföreträdare

Calle Waller, ordförande i Prostatacancerföreningen i Uppsala län och vice ordförande i Prostatacancerförbundet

Stig Hanno, vice förbundsordförande i ProLiv Stockholm

Adjungerade

Eva Johansson, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Olof Akre, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Per Fransson, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Stödteam från regionalt cancercentrum

Fredrik Sandin, biostatistiker, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Karin Hellström, koordinator,  Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro