Medarbetare

Nationell styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in, hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ledamöter

Registerhållare och ordförande

Pär Stattin, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vice ordförande

Ingela Franck Lissbrant, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Norra regionen

Camilla Thellenberg, processledare, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Johan Styrke, Urologklinken, Sundsvalls sjukhus

Uppsala-Örebro regionen

Ove Andrén, processledare, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Lennart Åström, processledare, Onkologiklin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stockholm-Gotland regionen

Stefan Carlsson, processledare, Urologkliniken, Karolinska sjukhuset, Solna
Marie Hjälm-Eriksson, processledare, Onkologkliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Sydöstra regionen

David Robinsson, processledare, Urologkliniken, Jönköpings län
Mats Andén, Onkologkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Västra regionen

Ola Bratt, processledare, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Ingela Franck Lissbrant, processledare, Onkologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Södra regionen

Olof Ståhl, processledare, Onkologikliniken, Universitetssjukhuset, SUS, Lund
Göran Ahlgren, processledare, Urologikliniken, Universitetssjukhuset SUS, Malmö

Patientföreträdare

Calle Waller, Prostatacancerförbundet
Gert Malmberg, Prostatacancerförbundet

Adjungerade

Olof Akre, Urologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Per Fransson, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Anders Widmark, onkologrepresentant, Onkologkliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Johan Stranne, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
Jonas Hugosson, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant, Enheten för urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Eva Johansson, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Magnus Törnblom, Urologkliniken, Visby lasarett

Stödteam från regionalt cancercentrum

Fredrik Sandin, biostatistiker, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Karin Hellström, koordinator, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro