Länkar

Regionala cancercentrum i samverkan

Logga in till NPCR på INCA-plattformen (kräver inloggning)

SKL kvalitetsregister

Nationella riktlinjer för prostatacancervård 2013 – preliminär version

Svensk Urologisk Förening

European Association of Urology

American Urological Association

Prostatacancerförbundet