ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte

NPCR´s vårmöte inleddes av Eskil Degsell, anhörigföreträdare som var inbjuden talare. Han framhöll värdet av ePROM som en ny form av kunskapskälla med stort kliniskt värde. Under mötet beslöts om att rapportering från NPCR ska ske snabbare, de regionala rapporterna från processledarna ska publiceras tidigare än förr. RATTEN ska publicera data för 2019 redan i … Fortsätt läsa ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte


Läkarens rekommendation av behandling väger tungt

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes vilka faktorer som påverkar valet av aktiv monitorering vilket är den behandling som Vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar för lågriskcancer. Studien baserades på män i NPCR som hade besvarat en studiespecifik enkät. Den starkaste anledningen till valet av aktiv monitorering var läkarens rekommendation. Hela 83% av männen … Fortsätt läsa Läkarens rekommendation av behandling väger tungt


GnRH-preparat med långa injektionsintervall kan öka andelen män som fortsätter sin hormonbehandling

I en nyligen publicerad studie i Scand J Urol studerades användningen av GnRH-agonister bland män med prostatacancer. Information i NPCR för 8 105 män som startat primär hormonbehandling, dvs direkt när prostatacancern upptäcktes och för 4 738 män som fått hormonbehandling efter att primärt fått annan behandling användes i studien. Den allmänna uppfattningen är att man inte … Fortsätt läsa GnRH-preparat med långa injektionsintervall kan öka andelen män som fortsätter sin hormonbehandling


Registrering av operationer för urinläckage

På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är  en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR  innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens. De allra flesta personerna i IIR har genomgått radikal prostatektomi pga prostatacancer men även ett litet antal personer med annan orsak till läckage registreras. Ändamålet med IIR är att utveckla … Fortsätt läsa Registrering av operationer för urinläckage


Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Scandinavian Journal of Urology presenteras ett nomogram baserat på data i NPCR som visar att en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer inte behöver utredas med skelettundersökning. Nomogrammet, som är beräknat på alla män som diagnostiserades med hög- eller mellanrisk prostatacancer i Sverige mellan åren 2015 och 2017, … Fortsätt läsa Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar


Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)

Den 4:e och 5:e november hade PPC sitt nationella möte för fjärde året i rad. Under två intensiva dagar bjöds det på inspirerande föreläsningar om nyttan med PPC och att man nu planerar att genomföra en tidsstudie med hypotesen att man sparar tid genom att använda PPC. Eskil Degsell som deltar i PROM-utvecklingen för IPÖ … Fortsätt läsa Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)


NPCR fyller 21 år

1987 grundande Eberhard Varenhorst det första svenska prostatacancerregistret i sydöstra regionen och 1998 blev NPCR rikstäckande. Det firade NPCR:s med ett symposium den 24 oktober där 152 inrapportörer, kontaktsjuksköterskor och patientrepresentanter deltog. På förmiddagens program stod en översikt om NPCR:s tillkomst och utveckling, en redogörelse för införandet av elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) före … Fortsätt läsa NPCR fyller 21 år


Vilket verktyg är bäst för riskgruppering?

I en nyligen publicerad artikel i European Urology undersöktes vilket riskgrupperingsverktyg som bäst förutspår prognosen vid prostatacancer med hjälp av data i PCBaSe. Eftersom prognosen vid prostatacancer varierar stort beroende på tumörstadium, Gleason och PSA är det viktigt att känna till prognosen innan behandlingsbeslut. I ett riskgrupperingsverktyg lägger man in data för en enskild patient … Fortsätt läsa Vilket verktyg är bäst för riskgruppering?


Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes smärtlindring efter radikal prostatektomi i Sverige. Receptförskrivning till 25 000 män opererade mellan 2007 och 2017 studerades. 60% av de opererade männen fick recept på opiat vid hemgång. Under studieperioden ökade användningen av starka opiater medan användningen av svaga opiater minskade. Ett fåtal av de … Fortsätt läsa Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige


Calle Waller, NPCR:s förste patientföreträdare avtackad på styrgruppsmöte

Calle Waller, patientföreträdare i styrgruppen för NPCR, gav en exposé över sin tid som patientföreträdare från en omtumlande pionjärtid till ett mer ordnat samarbete mellan NPCR och Prostatacancerförbundet på styrgruppsmötet den 20 september 2019. – Calle Waller har för alltid förändrat samarbetet mellan NPCR och Prostatacancerförbundet, han har levt efter devisen ’utan spaning ingen aning’ … Fortsätt läsa Calle Waller, NPCR:s förste patientföreträdare avtackad på styrgruppsmöte