Strålbehandling av prostatacancer i Sverige 1998-2016

I en nyligen publicerad artikel i Acta Oncologica rapporteras hur prostatacancer behandlats med yttre och inre strålterapi mot prostata i en nationell populations-baserad kohort med hjälp av data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Förändringar över tid i typ av strålning, stråldoser och regionala variationer studerades. Dessutom analyserades tidstrender i cancerspecifik överlevnad. … Fortsätt läsa Strålbehandling av prostatacancer i Sverige 1998-2016


När kan man låta bli att göra skelettundersökning vid avancerad prostatacancer?

I en nyligen publicerad artikel i PloS One undersöktes om någon kombination av lokalstadium, Gleasongradering och serumnivå av PSA säkert kunde förutsäga förekomsten av metastaser i skelettet vid avancerad prostatacancer. Undersökningen baserades på data i NPCR för 102 076 män diagnostiserade med prostatacancer mellan 2006 och 2016. Det fanns en stark korrelation mellan avancerat lokalstadium, hög … Fortsätt läsa När kan man låta bli att göra skelettundersökning vid avancerad prostatacancer?


Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology jämfördes resultatet mellan män med och utan förstagradssläktingar som opererats med radikal prostatektomi pga lågrisk prostatacancer. Det är sedan tidigare känt att cirka 30% av fallen får en uppgradering av Gleasongraden från undersökningen av diagnostiska mellannålsbiopsier jämfört med operationspreparatet. Nationella vårdprogrammet förordar aktiv monitorering för män … Fortsätt läsa Män med lågriskcancer kan följas med aktiv monitorering även om de har släktingar med prostatacancer


Ingen ökad risk för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation

Cancer betraktas traditionellt som en kontraindikation för organtransplantation på grund av farhågor för att den efterföljande immunsuppressionen ska aktivera cancern. Inför njurtransplantation utreds män därför ofta med PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Om en lokaliserad prostatacancer påvisas, brukar mannen behöva genomgå radikal prostatektomi innan han accepteras för transplantation, även de vars cancer annars skulle följts … Fortsätt läsa Ingen ökad risk för prostatacancer bland män som genomgått njurtransplantation


Nu är RATTEN uppdaterad med 2019 års data

5 februari hade NPCR nått 90% täckning av Cancerregistrets rapporterade prostatacancerfall och täckningsraden för Utrednings- och Behandlingsformuläret är redan på 83%. Det betyder att man kan studera 2019 års data med ganska god exakthet, men vissa förändringar kan ske när täckningen ökar ytterligare. Data kommer att uppdateras ytterligare för att nå den slutliga täckningen av … Fortsätt läsa Nu är RATTEN uppdaterad med 2019 års data


Prostatacancerförbundet stödjer aktiviteter i NPCR och PPC

Prostatacancerförbundets forskningsråd har beslutat att tilldela 820 000 kr till den så kallade ”Hypo-M1-studien”, den första registerbaserade randomiserade studien i PPC. Studien har initierats av diagnosgruppen för prostatacancer inom Svensk Förening för Uroonkologi (SFUO) i samarbete med NPCR och skall undersöka två typer av strålbehandling av prostata hos män med begränsad spridning av sin prostatacancer. … Fortsätt läsa Prostatacancerförbundet stödjer aktiviteter i NPCR och PPC


Johan Styrke processledare NPCR Norr årets processledare

Johan Styrke urolog i Sundsvall och processledare i Norr för NPCR har blivit utsedd till en av årets processledare av RCC. Utmärkelsen delades ut av H.K.H Kronprinsessan Victoria vid en ceremonin på jubileumsdagen `RCC i samverkan 10 år´ i Aula Media på KI. Grattis till Johan! Läs mer genom att klicka här.


Samarbete NPCR – USA belönat med hedersdoktorat vid Uppsala universitet

31 januari promoverades Stacy Loeb med pompa och ståt till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Stacy Loeb är professor i urologi och folkhälsovetenskap vid New York University, New York USA. Hon har samarbetat med forskare vid NPCR sedan 2012 vilket renderat i ett trettiotal artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. – NPCR och länkningarna i PCBaSe är … Fortsätt läsa Samarbete NPCR – USA belönat med hedersdoktorat vid Uppsala universitet


ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte

NPCR´s vårmöte inleddes av Eskil Degsell, anhörigföreträdare som var inbjuden talare. Han framhöll värdet av ePROM som en ny form av kunskapskälla med stort kliniskt värde. Under mötet beslöts om att rapportering från NPCR ska ske snabbare, de regionala rapporterna från processledarna ska publiceras tidigare än förr. RATTEN ska publicera data för 2019 redan i … Fortsätt läsa ePROM, snabbare rapportering och utökat samarbete med MR-radiologer viktiga punkter på NPCR´s styrgruppsmöte


Läkarens rekommendation av behandling väger tungt

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes vilka faktorer som påverkar valet av aktiv monitorering vilket är den behandling som Vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar för lågriskcancer. Studien baserades på män i NPCR som hade besvarat en studiespecifik enkät. Den starkaste anledningen till valet av aktiv monitorering var läkarens rekommendation. Hela 83% av männen … Fortsätt läsa Läkarens rekommendation av behandling väger tungt