Nationell årsrapport för 2017 publicerad på hemsidan

Nu finns årsrapporten tillgänglig under fliken Rapporter. Under 2017 registrerades 10 237 män med prostatacancer i NPCR vilket utgör 98% av alla prostatacancerfall i Cancerregistret. För dessa män hade 9 880 (97%) också uppgifter rapporterats in med utrednings- och behandlingsformuläret. Totalt genomgick 3 177 män prostatektomi och 2 950 män fick kurativt syftande strålterapi.


Nytt nyhetsbrev för PPC publicerat på hemsidan

Nu finns ett nytt nyhetsbrev publicerat under Patientöversikt prostatacancer (PPC) på www.npcr.se


Regionala rapporter för 2017 publicerade på hemsidan

Nu finns de regionala årsrapporterna med indikatorerna i Koll på läget  kommenterade av processledarna  publicerade under Rapporter på www.npcr.se


Skillnader i risken för prostatacancer

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer undersöktes skillnader i risk för prostatacancer samt sambandet mellan typ 2 diabetes och prostatacancer genom att använda en nyutvecklad metod för överlevnadsanalys på data i NPCR. Jämfört med vanliga metoder för överlevnadsanalys så tillåter den nya metoden att män i studiepopulationen kan delas … Fortsätt läsa Skillnader i risken för prostatacancer


Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer

I en artikel som nyligen publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology undersöktes risken för prostatacancer baserat på data i Tvillingregistret och NPCR. Prostatacancer bland förstagradssläktingar är en stark riskfaktor för prostatacancer. Genetiska faktorer bidrar till att sjukdomens karaktär och prognos delvis delas av män inom samma familj. Drygt 4 000 brödrapar … Fortsätt läsa Ökad risk för behandlingskrävande, icke lågrisk, prostatacancer bland män med bröder med prostatacancer


Ingen ökad risk för prostatacancer för män som haft urinvägsinfektion

Det visade en studie baserad på data i PCBaSe som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS One. Det är välkänt att inflammation ökar risken för cancer i många organ och under hypotesen att inflammation ökar risken för cancer undersökte forskarna i en fall kontrollstudie i PCBaSe om män som haft urinvägsinfektion eller tagit ut … Fortsätt läsa Ingen ökad risk för prostatacancer för män som haft urinvägsinfektion


Har NPCR släppt RATTEN för 2017 års data

Rapporten för 2017 är sammanställd rekordtidigt med 95% täckning jämfört med Cancerregistret. Totalt  registrerades 9 842 män under 2017 med   prostatacancer i NPCR. Det antalet är  ganska konstant jämfört med de senaste åren.  Väntetiderna är nästan lika långa som tidigare år 2016,  i riket hade 28% av männen  fått ett första besök inom en månad … Fortsätt läsa Har NPCR släppt RATTEN för 2017 års data


RATTEN, NPCR´s online rapport nu på PUBMED

I en nyligen publicerad artikel i Br J Urol Int beskrivs RATTEN, den öppna onlinerapporten från NPCR. I den korta artikeln beskrivs syfte, funktion och design av RATTEN. En länk ger läsaren möjlighet själv använda det interaktiva rapportsystemet som ju också finns på engelska. -Vi hoppas att publikationen ska stimulera andra kvalitetsregister att också rapportera … Fortsätt läsa RATTEN, NPCR´s online rapport nu på PUBMED


Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Datakvalitén i NPCR har undersökts av Katarina Tomic i  en avhandling som hon nyligen  försvarade vid Umeå universitet. I avhandlingen undersöktes datakvalitet i NPCR genom registerlänkningar till andra register mha och reabstraktion av data från patientjournaler. Fyra dimensioner av datakvalitet utvärderades: täckningsgrad, inrapporteringshastighet, jämförbarhet och validitet. Dessutom undersöktes karakteristika hos män med prostatacancer som registrerats … Fortsätt läsa Data i Nationella prostatacancerregistret håller hög kvalitet


Data i NPCR bekräftar värdet av Cambridge prognostic groups för män med prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i BMC Medicine bekräftas värdet av Cambridge prognostic group för att förutspå död i prostatacancer. Med CPG delas icke-metastaserad prostatacancer in i fem grupper vid diagnostillfället  baserat på kliniskt T stadium, Gleasongrad och PSA-nivå i blodet. Denna studie bekräftar med hjälp av data i NPCR att CPG förutspår död i … Fortsätt läsa Data i NPCR bekräftar värdet av Cambridge prognostic groups för män med prostatacancer