Ingen ökad risk för trombos eller lungemboli för män som strålbehandlas för prostatacancer

I en undersökning av drygt 9 000 män med prostatacancer i NPCR undersöktes risken för djupventrombos (propp i benet) eller lungemboli ( proppar i lungan) bland män som strålbehandlats i botande syfte. I en multivariabel analys kunde ingen riskökning påvisas bland dessa män av diagnos för ventrombos eller emboli i Patientregistret . Studien som är … Fortsätt läsa Ingen ökad risk för trombos eller lungemboli för män som strålbehandlas för prostatacancer


Femte mötet för inrapportörer på onkologkliniker

För femte året i rad arrangerade NPCR möte för inrapportörer på onkologkliniker i Uppsala 24-25 april. Vi började med en föreläsning om vad magnetkameraundersökning kan tillföra vid diagnostik och behandling av prostatacancer. Registerdata från senaste sammanställningen av 2016 års data kommenterades. Efter genomgång av INCA-formuläret genomfördes gruppdiskussioner om registrering i NPCR. Den nya rapportfunktionen RATTEN … Fortsätt läsa Femte mötet för inrapportörer på onkologkliniker


Alltför sällan kurativ behandling av prostatacancer bland män med diabetes

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int undersöktes cancerbehandling av män med diabetes mha data i PCBaSe. Studien visar att kurativ behandling alltför sällan gavs till män med diabetes som diagnostiserades med prostatacancer av intermediär-eller högrisktyp. I jämförelse med män utan diabetes hade män med diabetes lägre sannolikhet att behandlas med … Fortsätt läsa Alltför sällan kurativ behandling av prostatacancer bland män med diabetes


Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer

I denna studie baserad på data från kvalitetsregistren för bröst-, prostata- och kolorektalcancer undersöktes väntetiderna för patienter med dessa cancerformer under åren 2011-2013. För patienter med diagnosår 2013 noterades följande medianvärden och (interkvartilvärden) för väntetider till första besök hos specialistläkare, för bröstcancer 20 dagar (13, 36), koloncancer 40 dagar (27, 62), rektalcancer 58 (43 77) … Fortsätt läsa Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer


Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clinical Oncology undersöktes sambandet mellan behandling med testosteron och risken för prostatacancer mha data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister i PCBaSe. En lika stor andel av män med prostatacancer och matchade kontrollmän, vardera 1% hade tagit ut recept på testosteron. Det fanns … Fortsätt läsa Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer


NPCR släpper RATTEN – en interaktiv onlinerapport

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nås via fliken RATTEN på den här hemsidan . RATTEN innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 t.o.m. 2015 eller … Fortsätt läsa NPCR släpper RATTEN – en interaktiv onlinerapport


Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången

I en studie som nyligen publicerats i European Urology studerades övergången från aktiv monitorering till watchful waiting med hjälp av PCBaSe. En stor andel av män med prostatacancer som började med aktiv monitorering övergick till watchful waiting, Med andra ord behövde dessa män aldrig genomgå operation eller strålbehandling. I en statistisk modell uppskattades att nästan … Fortsätt läsa Övergången från aktiv monitorering till watchful waiting studerad för första gången


Årsrapporten från NPCR publicerad

För er som inte redan sett det, 17 oktober lades den nationella årsrapporten för 2015 års diagnoser upp på den här hemsidan under fliken Rapporter. Den kompletterar de regionala rapporter som publicerades redan i maj. Nytt för rapporten för 2015 års diagnoser är att prostatektomi registreras på ett separat formulär med mycket högre detaljrikedom och … Fortsätt läsa Årsrapporten från NPCR publicerad


Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes

I en nyligen publicerad studie i International Journal of Cancer undersöktes sambandet mellan typ 2 diabetes, diabetesmedicinering och risk för prostatacancer med hjälp av data från NPCR och Nationella Diabetesregistret. Tidigare forskning har visat att män med typ 2-diabetes har en ökad risk för cancer i flera olika organ, men för prostatacancer har risken varit … Fortsätt läsa Minskad risk för prostatacancer bland män med typ-2 diabetes


Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer

Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisktyp” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp baserat på data i NPCR som nyligen publicerats i JAMA Oncology. Användning av aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp är viktigt för att undvika överbehandling vilket tidigare varit mycket vanligt i Sverige. Den … Fortsätt läsa Aktiv monitorering används för allt fler män med lågriskcancer