Urologiveckan i Sundsvall 3 – 6 oktober 2023 och NPCR var där!

Urologidagarna har vuxit och genomfördes för första gången som Urologiveckan på Södra Berget i Sundsvall. Antalet deltagare blev slutligen 730 personer inklusive talare och utställarrepresentanter. Utvärderingarna visade överlag att kongressen i hög grad var lyckad utifrån temat ”Livskvalitet”.

NPCR hade för andra året i rad en välbesökt monter där vi bjöd in deltagarna till att lära sig mer om vår nya digitala lösning på INCA-plattformen ”nationella strukturerade diagnostikmallar vid prostatcancerutredning”, hur man kan använda PROM-enkäter tillsammans med patienten och IPÖ vid aktiv monitorering. Vi demonstrerade hur man kan ta ut rapporter från RATTEN | NPCR, Koll på läget | NPCR och Redovisning ePROM på gruppnivå | NPCR baserat på data från kvalitetsregistret och IPÖ för sin klinik, regional och nationell nivå. Hans Joelsson, patientrepresentant för NPCR:s styrgrupp och deltagare i arbetsgruppen för IPÖ, var ett uppskattat inslag under kongressen och berättade både på scen och i vår monter om betydelsen av kunskapsstöden utifrån ett patientperspektiv.

NCPR:s ambassadörer från Växjö, Ludmilla Hammarqvist och Therese Hallberg medicinska sekreterare, hade en väldigt intressant och fullsatt föreläsning med titeln ” Region Kronobergs framgångsresa med IPÖ prostatacancer, PROM och kvalitetsregister där medicinska sekreterarna tog rodret”. De berättade om hur de lyckats med 100% täckningsgrad av registrerade patienter i IPÖ, hur de kan registrera i kvalitetsregistret i realtid och hur de lyckats skapa flöden som gör att patienterna får PROM-enkäter inför och efter behandlingar. De tillsammans med sina kollegor i auditoriet vittnade om läkarnas och sjuksköterskornas stora uppskattning av att använda IPÖ och PROM i sitt dagliga arbete och att de inte kan tänka sig att återgå till sina gamla arbetssätt utan IPÖ. På frågan om vad Växjös framgångsfaktorer innehöll svarade de:

  • Få tid avsatt!
  • Utse ett par superanvändare
  • Dubbla skärmar
  • Skapa en fungerande struktur
  • Undersök processerna på nytt – förbättra!
  • Lyft blicken
  • VILL, VÅGA, KAN!

Det var många som blev inspirerade av föreläsningen och för er som missade den kommer Ludmilla och Therese att hålla webbinarier i november/december. Datum kommer att publiceras på NPCR:s och RCC:s hemsida och vi kommer även att skicka ut en separat inbjudan till dom som har användarkonto för IPÖ.

Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...