Urologiveckan i Sundsvall 3 – 6 oktober 2023 och NPCR var där!

Urologidagarna har vuxit och genomfördes för första gången som Urologiveckan på Södra Berget i Sundsvall. Antalet deltagare blev slutligen 730 personer inklusive talare och utställarrepresentanter. Utvärderingarna visade överlag att kongressen i hög grad var lyckad utifrån temat ”Livskvalitet”.

NPCR hade för andra året i rad en välbesökt monter där vi bjöd in deltagarna till att lära sig mer om vår nya digitala lösning på INCA-plattformen ”nationella strukturerade diagnostikmallar vid prostatcancerutredning”, hur man kan använda PROM-enkäter tillsammans med patienten och IPÖ vid aktiv monitorering. Vi demonstrerade hur man kan ta ut rapporter från RATTEN | NPCR, Koll på läget | NPCR och Redovisning ePROM på gruppnivå | NPCR baserat på data från kvalitetsregistret och IPÖ för sin klinik, regional och nationell nivå. Hans Joelsson, patientrepresentant för NPCR:s styrgrupp och deltagare i arbetsgruppen för IPÖ, var ett uppskattat inslag under kongressen och berättade både på scen och i vår monter om betydelsen av kunskapsstöden utifrån ett patientperspektiv.

NCPR:s ambassadörer från Växjö, Ludmilla Hammarqvist och Therese Hallberg medicinska sekreterare, hade en väldigt intressant och fullsatt föreläsning med titeln ” Region Kronobergs framgångsresa med IPÖ prostatacancer, PROM och kvalitetsregister där medicinska sekreterarna tog rodret”. De berättade om hur de lyckats med 100% täckningsgrad av registrerade patienter i IPÖ, hur de kan registrera i kvalitetsregistret i realtid och hur de lyckats skapa flöden som gör att patienterna får PROM-enkäter inför och efter behandlingar. De tillsammans med sina kollegor i auditoriet vittnade om läkarnas och sjuksköterskornas stora uppskattning av att använda IPÖ och PROM i sitt dagliga arbete och att de inte kan tänka sig att återgå till sina gamla arbetssätt utan IPÖ. På frågan om vad Växjös framgångsfaktorer innehöll svarade de:

  • Få tid avsatt!
  • Utse ett par superanvändare
  • Dubbla skärmar
  • Skapa en fungerande struktur
  • Undersök processerna på nytt – förbättra!
  • Lyft blicken
  • VILL, VÅGA, KAN!

Det var många som blev inspirerade av föreläsningen och för er som missade den kommer Ludmilla och Therese att hålla webbinarier i november/december. Datum kommer att publiceras på NPCR:s och RCC:s hemsida och vi kommer även att skicka ut en separat inbjudan till dom som har användarkonto för IPÖ.

Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...