Sjukvårdsregional dag Stockholm/Gotland

Den 9 februari var en dag många i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland sett fram emot. Processledarna Stefan Carlsson urolog, Karin Holmsten, onkolog och Anna Hägglund processledare för omvårdnad hade bjudit in urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor, inrapportörer till kvalitetsregistret, verksamhetsutvecklare, beställare av vård (HSF) och patientrepresentanter till en heldag till World Trade Center i Stockholm. På programmet fanns det många intressanta ämnen såsom bäckenbottenrehabilitering, Min vårdplan, nya onkologiska läkemedel med behandlingsstrategier, patientrepresentanter som beskrev vården utifrån sina erfarenheter och utvecklingen och införandet av strukturerade nationella diagnostikmallar för MR, biopsi och patologi. Målet med dagen var att öka kompetensen hos alla som arbetar med prostatacancer med fokus på RCC:s kunskapsstöd och att visa hur kunskapsstöden hänger ihop och hur man kan använda dom i den kliniska vardagen. Det blev en viktig dag med chans att få nätverka och att tillsammans diskutera utvecklingen och samarbetet kring prostatacancervården, både sjukvårdsregionalt och nationellt. Ca hundra personer deltog på mötet och utvärderingen av dagen visade att den var mycket uppskattad och hade uppnått sitt syfte.  
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...