Sjukvårdsregional dag Stockholm/Gotland

Den 9 februari var en dag många i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland sett fram emot. Processledarna Stefan Carlsson urolog, Karin Holmsten, onkolog och Anna Hägglund processledare för omvårdnad hade bjudit in urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor, inrapportörer till kvalitetsregistret, verksamhetsutvecklare, beställare av vård (HSF) och patientrepresentanter till en heldag till World Trade Center i Stockholm. På programmet fanns det många intressanta ämnen såsom bäckenbottenrehabilitering, Min vårdplan, nya onkologiska läkemedel med behandlingsstrategier, patientrepresentanter som beskrev vården utifrån sina erfarenheter och utvecklingen och införandet av strukturerade nationella diagnostikmallar för MR, biopsi och patologi. Målet med dagen var att öka kompetensen hos alla som arbetar med prostatacancer med fokus på RCC:s kunskapsstöd och att visa hur kunskapsstöden hänger ihop och hur man kan använda dom i den kliniska vardagen. Det blev en viktig dag med chans att få nätverka och att tillsammans diskutera utvecklingen och samarbetet kring prostatacancervården, både sjukvårdsregionalt och nationellt. Ca hundra personer deltog på mötet och utvärderingen av dagen visade att den var mycket uppskattad och hade uppnått sitt syfte.  
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning