Sjukvårdsregional dag Stockholm/Gotland

Den 9 februari var en dag många i sjukvårdsregion Stockholm/Gotland sett fram emot. Processledarna Stefan Carlsson urolog, Karin Holmsten, onkolog och Anna Hägglund processledare för omvårdnad hade bjudit in urologer, onkologer, kontaktsjuksköterskor, inrapportörer till kvalitetsregistret, verksamhetsutvecklare, beställare av vård (HSF) och patientrepresentanter till en heldag till World Trade Center i Stockholm. På programmet fanns det många intressanta ämnen såsom bäckenbottenrehabilitering, Min vårdplan, nya onkologiska läkemedel med behandlingsstrategier, patientrepresentanter som beskrev vården utifrån sina erfarenheter och utvecklingen och införandet av strukturerade nationella diagnostikmallar för MR, biopsi och patologi. Målet med dagen var att öka kompetensen hos alla som arbetar med prostatacancer med fokus på RCC:s kunskapsstöd och att visa hur kunskapsstöden hänger ihop och hur man kan använda dom i den kliniska vardagen. Det blev en viktig dag med chans att få nätverka och att tillsammans diskutera utvecklingen och samarbetet kring prostatacancervården, både sjukvårdsregionalt och nationellt. Ca hundra personer deltog på mötet och utvärderingen av dagen visade att den var mycket uppskattad och hade uppnått sitt syfte.  
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...