Säker läkemedelsanvändning vid avancerad prostatacancer

En unik studie, baserad på data i individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ), har följt över 2 000 män med metastaserad prostatacancer som behandlats med antihormonella ART-läkemedel i tillägg till sedvanlig hormonbehandling. Studien visar att behandlingstiden i stort är lika lång som i tidigare randomiserade studier och att behandlingen är säker. Läkemedelsbehandling med abirateron och enzalutamid (så kallade androgenreceptor blockerande ART-läkemedel) används bland annat för behandling av män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). I snart tio år har de varit tillgängliga i Sverige och ingår sedan 2015 i läkemedelsförmånen och förskrivs på recept. Det har dock funnits en oro för att ART-läkemedel används på felaktig indikation och under för lång tid. Läkemedlen är dyra och införandet gick till en början trögt på grund av de höga kostnaderna. – Det finns få register i världen som IPÖ. Vi har unika möjligheter att samla in så kallad real world data, RWD, från den kliniska vardagen på en högklassig detaljnivå. I vår studie kunde vi bekräfta säkerheten och användningen av ART-läkemedel i klinisk praxis, säger Giuseppe Fallara, gästforskare i Uppsala och ST-läkare i urologi vid universitetssjukhuset San Raffaele i Milano.
Giuseppe Fallara
Behandlingstiden säker Han är försteförfattare till en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Oncologica. Studien bygger på registerdata från IPÖ– individuell patientöversikt prostatacancer. Det är ett beslutsstöd där viktiga uppgifter om patienten samlas in och används tillsammans med journalen och presenteras på ett användarvänligt sätt. Syftet med studien var att undersöka behandlingstiden med ART-läkemedlen abirateron och enzalutamid i klinisk praxis hos män med mCRPC. – Det har funnits ganska lite data klinisk verksamhet om behandlingstiden med dessa läkemedel. Vi ville därför använda registerdata från patientöversikt prostatacancer och göra en utvärdering av behandlingstider i klinisk praxis med hjälp av IPÖ, säger Giuseppe Fallara. Resultat från studien visar att behandlingstiden i klinisk praxis var densamma eller något kortare än i de randomiserade kontrollerade studier som tidigare har genomförts. Samtidigt var männen i IPÖ något äldre, hade en större samsjuklighet och en större tumörbörda än män i de randomiserade studierna. – Resultaten är överraskande, eftersom vi är vana vid att resultaten från randomiserade studier, RCT:s, vanligtvis skiljer sig åt från det verkligen livet. Men vår studie kunde visa att behandlingstiden var förvånansvärt samstämmig med tidigare RCT:er och att behandlingen är säker. – Det här visar på den stora betydelsen av att samla in kliniska data i befolkningsbaserade register för att mer noggrant kunna utvärdera behandlingar och behandlingstider i klinisk praxis, säger Giuseppe Fallara. Kontroll på patienterna Ingela Lissbrant är forskare och onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon är en av dem som initierat och driver arbetsgruppen som ansvarar för utvecklingen av IPÖ prostatacancer. Ingela Lissbrant är även medförfattare och en av initiativtagarna till studien i Acta Oncologica. – Det här är ett viktigt arbete. Det är den första läkemedelsstudien baserad på registerdata från IPÖ. Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer är vanligt och det har funnits en stor oro kring kostnaderna på grund av att ART-behandling är dyr. Därför är det så viktigt att följa och utvärdera nya läkemedelsbehandlingar. Det var ett av skälen till att vi startade IPÖ, säger Ingela Lissbrant.
Ingela Lissbrant
Studien bekräftar att användningen av ART-terapi ute på klinikerna är ansvarsfull och att behandlingen och behandlingstiden för patienterna är säker, menar hon. – Vi har ytterligare fått ett kvitto på IPÖ:s styrka och att klinikerna har stenkoll på sina patienter. Det ökar förhoppningsvis tilliten och tillgängligheten till värdefull läkemedelsbehandling, säger Ingela Lissbrant. Referens: Fallara G, Alverbratt C, Garmo H, Vikman H, Hjelm Eriksson M, Lissbrant IF, Stattin P. Time on treatment with abiraterone and enzalutamide in the Patient-overview Prostate Cancer in The National Prostate Cancer Register of Sweden. Acta Oncol. 2021 Sep.  Fulltext
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...